Michael Kastrupsen:
“Jeg burde have haft Pia med fra starten”

Godt du er der

Luk

Tryksårsdag 2016
"Tryksår kan forebygges"

Projekt I sikre hænder markerer Tryksårsdagen

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

I sikre hænder

86-årige Ida Ottosen var så dårlig, at man besluttede at stoppe behandlingen, og Ida kom hjem for at dø. Men ved hjælp af metoderne fra projekt I sikre hænder og et tæt samarbejde med familien fik hjemmeplejen i Sønderborg Kommune livsgnisten tilbage i Ida. Det betød, at Ida fik en værdig sidste tid.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

patientsikkerhed

Godt du er der

Feedback giver medarbejdere lyst til at rapportere utilsigtede hændelser

Feedback på UTH-rapporter er den vigtigste motivationsskabende faktor for forsat rapportering. Det viser en analyse, gennemført af forskere ved St. Judes Children’s Research Hospital. Når medarbejderne oplever, at rapporteringer har værdi og bliver brugt til at forbedre systemerne og forebygge gentagelser af en utilsigtet hændelse, er de mere tilbøjelige til at rapportere.

Fagligt nyt

 

Fagligt nyt okt-nov 2016

  • Receptionisten afholder briter fra at søge praktiserende læge
  • Overvægt beskytter ældre imod hoftefraktur
  • Læger er bedre end computere til at stille diagnoser
  • Tips til mere sikker multitasking på akutafdelingen

Fagligt Nyt

Øget fokus på tværsektorielt samarbejde

Der er ingen tvivl om, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed i de kommende år vil skulle arbejde endnu mere på tværs af sektorer. Arbejdet med den ældre, ofte multisyge patient vil fylde mere og mere.

Læs Inge Kristensens blog

Projekter

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse arbejder for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden forsinkelser

Læs mere her

Triple Aim

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden arbejder på et Triple Aim-initiativ, som skal forebygge, opspore og behandle depression blandt mennesker over 65 år. Initiativet udvikles i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Horsens, Thisted og Aarhus Kommuner. Projektet anvender Triple Aim-tilgangen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Læs mere her

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

Læs mere her

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.