Billede

Pårørende på spring

Når de pårørende involveres, styrkes resultaterne af patientforløbene, der sker færre fejl og såvel patient som pårørende er bedre i stand til at klare følelsesmæssigt kritiske situationer. Det er der meget, som peger på i bl.a. denne litteraturgennemgang.

Der er faktisk intet, der tyder på, at øget involvering af de pårørende har negative konsekvenser. Alligevel fortæller 46 procent af pårørende i vores egen nye undersøgelse – ”Pårørende på spring” –  at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” blev inddraget af personalet, når der skulle træffes beslutninger. Mere end hver tredje (38 procent) oplever ”i mindre grad” eller ”slet ikke”, at personalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med.

Men de pårørende står på spring, og grundig forberedelse kan være en ”game changer”, der skaber nye muligheder.

patientsikkerhed

Godt du er der

Weekend-effekten til diskussion

Flere undersøgelser har de senere år peget på, at dødeligheden skulle være større hos patienter, der blev indlagt på hospital i weekenden. En ny opgørelse stiller spørgsmålstegn ved fænomenet, og konkluderer, at den såkaldte “weekend-effekt” er en statistisk fejl.

Læs mere i Fagligt nyt

 

Fagligt nyt april/maj

  • BMJ-analyse: Fejl er tredjehyppigste dødsårsag i USA
  • Hjertepatienter dør på grund ag mangler i behandlingen
  • Mobbe- og skyldkultur på operationsgangen
  • Åbne journaler gavner forholdet mellem læge og patient

Fagligt nyt

Projekter

European Network (PaSQ)

Projekt i alle 28 EU-lande (2012-2014)

Læs mere her

Forbedringsagentuddannelsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udbyder en dansk uddannelse til forbedringsagent med inspiration fra Institute for Healthcare Improvements Improvement Advisor Professional Development program.

Læs mere her

Sikker Psykiatri

Projektet arbejder for, at mennesker med psykisk sygdom får en bedre og mere sikker behandling.

Læs mere her

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse arbejder for at skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb uden forsinkelser

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.