Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed – PS! – er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

PS! er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark.

Læs mere

Nyt på bloggen: Sundhedschefer: Vi skal have øje for, om vi faktisk indfører det, vi aftaler

Skal vi reducere spild og sikre, at vi kan rekruttere og fastholde personale, er vi nødt til at have fokus på at styrke organisationernes evne til at implementere solidt, skriver Clea Hinrichsen, centerchef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune og Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

“Vi skriver det her i begyndelsen af indlægget, så der ikke er risiko for, at læserne, på grund af kedsomhed med resten eller almindelig travlhed, ikke får læst en vigtig pointe: 12 procent af sundhedsvæsenets udgifter går til at håndtere fejl, spild og skader.

12 procent.

Det er immervæk noget. Tallet er fra OECD, og der er ikke noget, der tyder på, at tallet er et andet i Danmark end i de øvrige OECD-lande.

Dengang det tal kun handlede om patientsikkerhed og penge, burde der have været rigelig grund til at bruge det som en seriøs løftestang til at arbejde systematisk og vedholdende med problemet, for det er jo selve epitomet på spild. Men til de to p’er – patientsikkerhed og penge – kan vi nu føje et tredje p: personale.

Nyt på bloggen: Vi er godt i gang med samtalen om døden

Alle sundhedsprofessionelle skal blive bedre til at tale med de ældste og de mest syge om døden og om ønsker til den sidste levetid. Heldigvis er udviklingen allerede i gang, skriver overlæge Ove Gaardboe, som står i spidsen for projektet Tag Samtalen og har erfaringer med fra hele landet.

Blogindlæg i Altinget af Ove Gaardboe, konsulent i PS!, som supplerer en aktuel debat om og hvordan, man må have lov til at dø.

Billede
Billede
Billede

Hvad er vigtigt for dig?

Torsdag den 9. juni stiller danske sundhedsprofessionelle dette spørgsmål til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere. Anledningen er den internationale Hvad er vigtigt for dig?-dag, som markeres over hele verden.

Billede

Kollegial frygt forhindrer dialog om forsinkede kræftdiagnoser

En række barrierer forhindrer, at læger kommunikerer konstruktivt om sager, hvor patienter får stillet en kræftdiagnose for sent. Det viser en ny amerikansk undersøgelse, hvor man har gennemført fokusgruppeinterview med deltagelse af alment praktiserende læger, og hospitalslæger inden for medicinsk og kirurgisk kræftbehandling.

Læs mere i Fagligt nyt – november 2017

 

 

Fagligt nyt nov 2017

  • 20 års erfaringer med patientflow samlet i ny IHI-rapport
  • Feedback fra patientsikkerhedsrunder forebygger udbrændthed hos personalet
  • Patienter har behov for at blive hørt, når de har været udsat for en skade
  • Læger skriver flere recepter, når de har fået gaver fra medicinalfirmaer

Fagligt nyt

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Projekter

I sikre hænder

Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

18 kommuner har allerede gennemført programmet, og 15 nye kommuner er del af I sikre hænder 3 fra 2020-2022.

Læs mere her

Medicinsikre botilbud

10 kommuner deltager i projektet Medicinsikre botilbud, hvor formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud.

Læs mere her

Klar til samtalen

PS! har stået i spidsen for to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne blev finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed og Ældre.

Læs mere her

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle har til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital, CAMES og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det er muliggjort af en bevilling fra Velliv Foreningen.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner