Søren P. Rasmussen, KL:
"Patientsikkerhed i alle 98 kommuner"

Konference: Patientsikkerhed i kommunerne

Luk

Primærsektorkonference
Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

Tilmeld dig konferencen d. 1.-2. november
Billede
Billede
Billede
Billede

About the Danish Society for Patient Safety

The Danish Society for Patient Safety is a non-profit organization working to ensure that patient safety is an aspect of all decisions made in Danish healthcare. Established in 2001 we have pioneered patient safety and healthcare quality, not only in Denmark but internationally as well.

With partners, domestic and international, we have implemented a wide range of quality projects in hospitals and primary care, as well as legislative work. We provide advice to legislators and stakeholders, arranged training programs and conferences, suggest standards for safe operation, create consensus and initiate projects. (Read more)

patientsikkerhed

Hver eneste skadede patient er en for meget

Hvor stærk er din handlingsplan?

– Et af de helt nødvendige og stærke elementer i en handlingsplan er en tydelig og handlekraftig ledelse. En ledelse, der som David Munch gør sine prioriteter klar og tydeligt melder ud, hvad der forventes af medarbejderne, og hvad der menes med god kvalitet i organisationen. En ledelse, der engagerer sig i patienternes sikkerhed og understøtter medarbejdernes gode arbejde. En ledelse, der følger sine beslutninger op med handlinger.
Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef

Pårørende finder sig i, at sundhedsvæsenet behandler ældre patienter dårligt

Kun 58 % af pårørende klager, selv om de er bekymrede over sundhedsvæsenets behandling af ældre patienter. Det viser en britisk spørgeskemaundersøgelse, der er offentliggjort af the parliamentary and health service ombudsman.

Læs mere i Fagligt nyt aug/sept 2017

 

 

Fagligt nyt sept 2017

  • Unge læger tøver med at gøre opmærksom på uprofessionel adfærd hos kolleger
  • Kirurgisk tjekliste reducerer dødeligheden efter operation, viser stort studie fra USA
  • Britisk indsats for at reducere variation i kliniske ydelser
  • Patientsikkerhed i hjemmet: Ny rapport fra IHI/NPSF

Fagligt nyt

Sikkert Patientflow

12 akutsygehuse har skabt mere sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Konkret arbejder sygehusene med at afholde korte, daglige tavlemøder i alle afsnit og en fælles kapacitetskonference på sygehusniveau. Metoderne skaber bedre forløb for patienterne og bedre arbejdsmiljø hos personalet.

I sikre hænder

86-årige Ida Ottosen var så dårlig, at man besluttede at stoppe behandlingen, og Ida kom hjem for at dø. Men ved hjælp af metoderne fra projekt I sikre hænder og et tæt samarbejde med familien fik hjemmeplejen i Sønderborg Kommune livsgnisten tilbage i Ida. Det betød, at Ida fik en værdig sidste tid.

Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet

Jason Leitch: Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en altafgørende rolle i patientsikkerhedsarbejdet. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt.

Projekter

Hej Sundhedsvæsen

Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, der har som mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og er med til at undgå fejl.

Vi vil øge patientsikkerheden ved at samle og dele gode råd, viden, redskaber og inspiration til, hvordan man som patient eller pårørende kan være med til at undgå fejl og sikre, at man får den bedst mulige behandling, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Læs mere her

Sikkert Seniorliv

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har igangsat projektet Sikkert Seniorliv, der skal opspore og forebygge aldersdepression.

Projektet anvender Triple Aim-tilgangen, som hviler på en forståelse af, at vi ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt kan skabe nye veje til bedre sundhed for udvalgte befolkningsgrup­per.

Projektet støttes af TrygFonden.

Læs mere her

I sikre hænder

Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

I 2013 begyndte Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted Kommuner forbedringsarbejdet i I sikre hænder. De fem pilotkommuner har vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen. På baggrund af disse resultater har yderligere 13 kommuner taget projektets metoder i brug.

Læs mere her

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet.

Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

Den pårørende som partner

“Kan du forklare det med andre ord?”

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar på.