Sådan ansøger du

>>> Hent og udfyld ansøgningsskema

Send ansøgningen seneste d. 27. oktober til mfl@patientsikkerhed.dk.

Skriv Ansøgning og navn på kommune i emnefeltet på mailen.

>>> Se flere informationer om ansøgningen

>>> Hent programebeskrivelse

>>> Hent forberedelsesmateriale

Fald

En ekstra kommune kan komme ‘I sikre hænder’

Vil din kommune gå forrest i arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed og blandt andet udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl i ældreplejen? Nu er der en ekstraordinær mulighed for at blive en del af projektet I sikre hænder.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL – som står bag projektet I sikre hænder – søger yderligere én kommune, der har lyst til at arbejde de metoder, der har skabt større sikkerhed og øget livskvalitet for borgerne i ældreplejen.

Med metoderne fra I sikre hænder har fem kommuner allerede vist, at det kan lade sig gøre at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl og dermed øge borgernes livskvalitet. Flere plejecentre og hjemmepleje har opnået over 300 dage uden tryksår og medicinfejl. Med udbredelsen til nye kommuner bygges der videre på disse erfaringer.

Din kommune bliver en del af et succesfuldt projekt, som viser vejen og sætter nye standarder for kvalitet og patientsikkerhed. Det indebærer betydelig udvikling og løft af personalets kompetencer, og samtidig kommer kommunen til at indgå i et netværk med mulighed for sparring og deling af viden.

Kommunen, der udpeges, bliver understøttet i at komme på højde med de nye kommuner, der har været i gang siden sommeren 2016. I sikre hænder afholder opstartslæringsseminar den 23. november 2016.

Besøg I sikre hænders hjemmeside

Kriterier for ansøgning
Deltagelse i projektet forudsætter, at:

? der er ledelsesopbakning på institutions-, direktions- og politisk niveau. Ledelsen skal være villig til at sikre fremdrift i patientsikkerhedsarbejdet, eliminere strukturelle forhindringer og tage ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt.

? kommunen er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til, at medarbejdere og ledelse kan anvende arbejdstid på at deltage i projektets arrangementer og uddannelsesforløb, i løbende opfølgning af borgernes behov samt til løbende monitorering af de indsatser, der igangsættes i forbindelse med projektet.

? 1-2 fuldtids projektledere (afhængig af kommunestørrelse) ansættes med ansvar for forankring og drift i kommunen.

? kommunen deler projektets ambition om at arbejde systematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse.

? ledelsen i kommunen holder tæt kontakt til de medarbejdere, der arbejder i frontlinjen, og er i stand til at skabe motivation og resultater.

? kommunen enten har – eller ønsker at have – en organisering, der understøtter tværfagligt samarbejde og sikrer mulighed for at inddrage forskellige faggrupper

10. oktober 2016

I sikre hænderNyheder