Derek Feeley og Tejal Ghandi

Fusion samler to internationalt markante organisationer for patientsikkerhed

To markante organisationer inden for international patientsikkerhed, Institute for Healtcare Improvement (IHI) og National Patient Safety Foundation (NPSF), er blevet enige om at fusionere. Det sker i erkendelsen af, at patientsikkerhed er et vigtigt folkesundhedsproblem, hvor der er brug for nytænkning og stadigt fokus, fremgår det af en pressemeddelelse fra de to organisationer.

IHI og NPSF var blandt dem, der internationalt skabte opmærksomhed omkring patientsikkerhed i 1990’erne. Begge organisationer har siden været med til at sætte fokus på patientsikkerhed og udvikle løsninger til at forbedre patientsikkerheden.

Med fusionen af de to store organisationer får Dansk Selskab for Patientsikkerhed et endnu stærkere internationalt netværk, mener direktør Inge Kristensen:

– Lige siden Selskabet blev etableret for 15 år siden har vi været stærkt inspireret af internationale erfaringer og viden. Som en af vores strategiske samarbejdspartnere har IHI medvirket til at introducere nye forbedringsmetoder i Danmark, og samtidig har vi kunne præsentere danske erfaringer ved f.eks.  IHI’s internationale konferencer. Sammenlægningen af IHI og NPSF vil give os en endnu stærkere international partner. Fusionen styrker i sær den internationale dagsorden om patientsikkerhed, som vi er den del af, og kan give endnu mere ballast til kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet, også i Danmark, siger Inge Kristensen.

IHI’s CEO og president, Derek Feeley, fortsætter som leder af den fusionerede organisation, mens NPSF’s CEO og president Tejal K. Gandhi skal stå i spidsen for det team, der skal få de to organisationers patientsikkerhedsinitiativer samlet til en række fælles stærke programmer. Fusionen sker pr. 1. maj.

Se Derek Feeley og Tejal Ghandi fortælle om planerne for fusionen

 

14. marts 2017

Nyheder