Refusion - Almen praksis

International Forum on Quality & Safety in Healthcare er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger, som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge om refusion efter konferencens afholdelse.

Konference er godkendt til 3 dages tabt arbejdsfortjeneste a 4000 kr. 3 dages kursusafgift a 2400 kr. og transportudgift max 1500 kr. Hvis kurset er gratis kan man kun bruge kursusafgiften til forplejning og evt. overnatning.

Her findes link til “Guide til ansøgning om refusion

Kurset har aktivitetsnummer 2020-0312

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk

Læs mere og tilmeld dig konferencen