Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2016

Hej Sundhedsvæsen har i januar-marts 2016 gentaget besøgstidsundersøgelsen fra 2013-2015.

Undersøgelsen baserer sig som tidligere alene på oplysninger fra sygehusenes hjemmesider og viser på ny en positiv udvikling i antallet af timer, hvor de danske sygehuse holder åbent for de pårørende.

Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle fra region til region, og den positive udvikling skyldes i helt overvejende grad, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2015 og Region Nordjylland pr. 1. juli 2015 helt har afskaffet begrænsninger i besøgstiden.

Det er naturligvis en forhåbning for Hej Sundhedsvæsen, at den positive udvikling fortsætter med tilsvarende initiativer i de tre øvrige regioner.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen