Besøgstids-undersøgelse 2014

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Begrænsede besøgstider er en af de strukturelle barrierer, som patienter og pårørende kan møde i sundhedsvæsenet. Undersøgelsen kortlægger besøgstider på danske medicinske og kirurgiske afdelinger, som den fremgår af sygehusenes/afdelingernes hjemmesider.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen