Bestyrelsens vision

DSfP, 2015.

Et sundhedsvæsen, der er til for patienterne

Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed, forebygge
og behandle sygdom samt lindre lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har en vision om et sundhedsvæsen, hvor
patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Et sundhedsvæsen
hvor ingen utilsigtet bliver skadet, og hvor den enkelte patients forudsætninger,
ønsker og behov danner et naturligt udgangspunkt for samarbejde.

Se filen her