Bilag til rapporten Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?

Bilag til rapporten Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?

Danske eksperters vurdering af, hvilke patientsikkerhedsindsatser, der bedst kan betale sig – inspireret af en OECD-rapport om økonomien i patientsikkerhed.

I denne rapport vurderer en række eksperter effekter og omkostninger ved 41 forskellige indsatser rettet mod bedre patientsikkerhed. Og de peger på, hvilke indsatser, de mener, giver mest værdi for pengene set i en dansk sammenhæng. Undersøgelsen er inspireret af en rapport fra OECD, der udkom i 2017.

Se filen her