COVID-19-krisen skærper behovet for at være Klar til samtalen om til- eller fravalg af øget behandling

I forlængelse af projekt Klar til samtalen har Dansk Selskab for Patientsikkerhed ønsket at understøtte, at sygehuse og kommuner i så høj grad som muligt afklarer patienternes ønsker til behandlingsniveauet, hvis de skulle blive smittet med coronavirus. Og at de opbygger ensartede systemer til at vurdere, hvilken behandling der skal tilbydes COVID-19-patienter.

Til det formål har vi produceret dette oplæg til drøftelse og rundsendt det til en række sygehuse, regioner og kommuner, hvor man i øjeblikket arbejder på at opbygge den bedste måde at få afklaret behandlingsniveauet.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Klar til samtalen