CVK-pakken

Patientsikkert Sygehus, publikation, nov 2015. CVK-pakken er én ad de i alt 12 kliniske pakker, der er udviklet i forbindelse med Patientsikkert Sygehus, 2010-2013. CVK-pakken er opdateret og revideret i 2015. Læge- og sygeplejefaglige eksperter har deltaget i udvikling og opdateringen af pakkerne.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Patientsikkert Sygehus