Det patientcentrerede sygehus

Gennemført af DEFAC­TUM på vegne af Dansk Selskab for Patient­ sikkerhed og TrygFonden, og udgivet 19. august 2016.

Undersøgelsen belyser patienters ople­velse af indlæggelsen med særligt fokus på inddragelse, patientadfærd samt patienters holdninger til eget ansvar og præferencer i forhold til at blive inddraget. Undersøgelsen afdækker endvidere patienternes holdninger til sundhedsvæsenet i et bredere perspektiv. Der foreligger en kommentarsamling med patient-input til undersøgelsen.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen