Sikkert Patientflow – Erfaringer fra et forbedringsprojekt

Publikationen beskriver metoderne og erfaringerne fra projektet Sikkert Patientflow. Her arbejdede 12 akutsygehuse fra alle fem regioner med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset.

Erfaringerne fra Sikkert Patientflow viser, at der kan gøres noget ved blandt andet overbelægning, patienter på gangene og ventetid på sygehusene. Metoderne er tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Sikkert Patientflow