Forbedringsledelse – nye dimensioner i lederskabet

Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen af Beth Lilja, 2015. Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed skriver om begrebet ´kliniknær ledelse’, der er opstået i forbindelse med forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet. Artiklen bringes i fuld længde med tilladelse fra Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

Se filen her