Hændelsesanalyse

2010. Metodebeskrivelse for ledere, risikomanagere og konsulenter.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har oversat og tilpasset den engelske metode Significant Event Analysis
(SEA) til danske forhold. På dansk har vi valgt at kalde den for hændelsesanalyse. Metoden er pilottestet i
Danmark af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fundet anvendelig i både almen praksis, på plejehjem og
ved analyse af hændelser på tværs af sektorer. De erfaringer, der er gjort her, er indarbejdet i denne
vejledning.

Se filen her