Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Se filen her