Læger og sygeplejerskers holdning til og arbejde med patientinddragelse

At inddrage patienter giver gode resultater og trygge patienter. Patientinddragelse forbedrer bl.a. patienternes forståelse af den faglige information, de får. Og det sikrer patienternes motivation til at tage medansvar for behandlingen. Det er et nogle af konklusionerne af en undersøgelse, som Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Tryg Fonden i fællesskab står bag. Undersøgelsen bygger på en rundspørge, gennemført blandt 2000 læger og 2000 sygeplejersker

Se filen her