Mobilt akutsystem

Patientsikkert Sygehus, publikation, nov 2015. Mobilt akutsystem er én ad de i alt 12 kliniske pakker, der er udviklet i forbindelse med Patientsikkert Sygehus, 2010-2013. Mobilt akutsystem er opdateret og revideret i 2015. Læge- og sygeplejefaglige eksperter har deltaget i udvikling og opdateringen af pakkerne.

Se filen her