Rapport: Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

DSFP, publikation, juni 2017. Det danske sundhedsvæsen har opnået store resultater via suboptimering af specialer, men nu har mange patienter brug for større nærhed og sammenhæng. Denne fundamentale erkendelse eksisterer bredt blandt hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. Det er netop disse hovedaktører, som er samlet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed og som nu samlet
står bag anbefalingerne i en ny rapport.

Se filen her