Pårørende er velkomne

April 2015 Isager, C. Pårørende er velkomne – Godt på vej fra meddelelse til inddragelse.

Retorisk analyse af sygehuses webkommunikation til pårørende. TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Denne retoriske analyse udgør e?n af to undersøgelser, der behandler 165 sengeafsnits websites fordelt pa? 128 afdelinger pa? 27 sygehuse med specifikt fokus pa? besøgstider.1 Hvor Hej Sundhedsvæsen har sta?et for en kvantitativ opgørelse af besøgstiderne pa? de udvalgte afsnit, bidrager den retoriske analyse med en nærlæsning af de tekster, der orienterer webbrugerne om besøgstiderne og (direkte eller mere indirekte) om besøgspolitikken pa? ba?de sygehuse og afsnit. Forma?let er at karakterisere og vurdere henvendelsesformen i webteksterne: Hvordan tiltales de besøgende pa?rørende? Hvilken rolle fa?r de at spille?

Præmissen for undersøgelsen er, at henvendelsesformen er med til at skabe de pa?rørendes relation til en given afdeling og præge de pa?rørendes adfærd i den pleje- og behandlingsproces, de i stigende grad inviteres til at blive en del af. Analysen skal sa?ledes beskrive, hvordan sygehusenes aktuelle webkommunikation er egnet til at understøtte, etablere og evt. forandre relationer og handlemønstre pa? besøgstidsomra?det, og den skal desuden vurdere potentialet for forbedringer. Analysen munder derfor ud i en samling konkrete ra?d og anbefalinger til sygehuse om videreudvikling af webteksterne.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen