Pårørende på spring

Hej Sundhedsvæsen har bedt DEFACTUM gennemføre en undersøgelse af pårørendes oplevelser, roller og holdninger. 400 pårørende til nyligt indlagte patienter har besvaret en række spørgsmål i et telefoninterview.

De pårørende vil gerne spille en aktiv rolle, når deres nærmeste indlægges på sygehus! Det viser undersøgelsen klart, og det er et resultat, vi kan og vil bruge konstruktivt i vores videre arbejde.
Mange pårørende har allerede i dag en væsentlig rolle, og sygehuspersonalet er ofte gode til at invitere de pårørende med indenfor. Alligevel ender en stor del af de pårørende i en passiv rolle, når der skal træffes beslutninger. For få pårørende oplever, at sygehuspersonalet er interesseret i den viden, de pårørende kan bidrage med. De pårørende vil meget gerne bidrage, men savner ofte en aktiv opfordring fra personalet.

Samtidig viser undersøgelsen en positiv relation mellem forberedelse og inddragelse. Pårørende, der har forberedt sig enten alene eller sammen med patienten, oplever således i højere grad at blive inddraget af personalet.

Endelig mener næsten alle, at begrænsninger i besøgstiden skal afskaffes, så de pårørende kan være til stede, når patienten ønsker det.

Vi har blot nævnt enkelte interessante resultater – rapporten indeholder mange flere.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen