Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet – en kvantitativ analyse

Hej Sundhedsvæsen, publikation, 2014. Hver fjerde, 24 %, patient svarede ja til, at de havde spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet om.

Analysen afdækker, i hvilken grad patienter eventuelt afholder sig fra at stille spørgsmål og sige til og fra i samtaler med personalet under deres indlæggelse på sygehuset.
Det er den første danske analyse, der afdækker patienternes oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet.

Analysens resultater er baseret på en kombination af en kvalitativ fokusgruppe – og kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen