Patientsikkerhed på de sundhedsfaglige uddannelser 2019

2019. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser. Udarbejdet af Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP).

I 2015 gennemførte Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP) (daværende
Studerende for Sikre Patienter) et review af de sundhedsfaglige uddannelsers studieordninger,
for at belyse i hvilken grad patientsikkerhed indgår som et obligatorisk
element i uddannelserne. Se rapporten fra 2015.

Denne rapport fra 2019 er en opdatering af den oprindelige undersøgelse.
SKOP er et tværfagligt netværk for studerende, der arbejder for et sundhedsvæsen,
hvor patienten er i centrum. Med netværket ønsker vi at påvirke fremtidens sundhedspersonale
og bidrage til en kultur, hvor det er naturligt at tale om utilsigtede
hændelser, lære af dem, og derigennem fremme patientsikkerheden.

Se filen her