Praktisk jura på ældreområdet

Aftaler med borgere i hjemmeplejen, på plejecentre og lignende om afståelse fra livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Klar til samtalen