Optimering af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser

DSFP, publikation, 2016. Rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed med otte anbefalinger til, hvordan rapporteringsssystemet for utilsigtede hændelser kan moderniseres, sådan at der opnås mere læring og mindre bureaukrati. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Se filen her