Strategi for Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Grafisk fremstilling

Grafisk fremstilling af den vedtagne strategi for PS! arbejde.

PS, 2017

Se filen her