Triple Aim – For hvem?

Traumatiserede flygtninge
Mennesker med dobbeltdiagnose
Ældre med depression

Vidensopsamling om populationer, der kan indgå i et Triple-Aim initiativ.

PS! og Trygfonden, 2016.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Sikkert Seniorliv