Triple Aim – For hvem?

Traumatiserede flygtninge. Mennesker med dobbeltdiagnose. Ældre med depression. Vidensopsamling om populationer, der kan indgå i et Triple Aim-initiativ.

PS! og Trygfonden, 2016.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Sikkert Seniorliv