Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Hermed resultaterne af Hej Sundhedsvæsens femte årlige undersøgelse af besøgstider på danske sygehusafdelinger. Undersøgelsen baserer sig alene på hjemmesideoplysninger. Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden. Vi arbejder for, at patienter og pårørende skal få større indflydelse på behandlingsforløbet. Og for at minimere de strukturelle barrierer, der forhindrer patienter og pårørendes indflydelse. Når den pårørende og patienten fungerer som et team sammen med sundhedspersonalet, opnås bedre forståelse for patientens samlede situation og endnu bedre samarbejde om forløbet. Samtidig bliver patienten mere tryg, og det samlede behandlings- og opfølgningsforløb har større chance for at blive tilfredsstillende. I 2016 udgav vi en undersøgelsesrapport: ”Pårørende på spring” (1) med resultaterne fra telefoninterviews blandt 402 pårørende til nyligt indlagte patienter. Undersøgelsen blev gennemført af DEFACTUM. Generelt ønsker de pårørende at være aktive støtter for patienten under indlæggelsen. 9 ud af 10 ønsker, at begrænsninger i besøgstiden afskaffes. I Hej Sundhedsvæsen opfatter vi besøgstider som strukturelle rammer, der regulerer pårørendes adgang til sygehuset. Rammer som kan ændres og udvides. Vores ambition er, at der så vidt muligt er fri adgang for pårørende. Med denne femte undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse belyser vi udviklingen – og det er en positiv udvikling, vi kan præsentere. Samlet set får de pårørende i stadig stigende grad mulighed for at besøge patienterne og dermed stille deres ressourcer til rådighed under behandlingsforløbet.

Se filen her

Redskabet tilhører projekt: Hej Sundhedsvæsen