Utilsigtede hændelser på danske sygehuse

DSI, publikation, 2001. Den første danske undersøgelse af utilsigtede hændelser på sygehuse er tilrettelagt som en pilotundersøgelse, der viser, at den samlede forekomst af utilsigtede hændelser på danske sygehuse er på niveau og sammenligneligt med fund fra tilsvarende undersøgelser i
udlandet. Undersøgelsen finder, at 9,0% af samtlige somatiske heldøgnsindlæggelser helt eller delvist er belastet af følgevirkningerne af utilsigtede hændelser. Utilsigtede hændelsesforløb giver i gennemsnit anledning til 7,0 ekstra sengedage pr. hændelsesforløb. Undersøgelsens resultater er præsenteret i en videnskabelig originalartikel i Ugeskrift for Læger nr. 39/2001 samt i en faglig artikel i Sygeplejersken nr. 38/2001.

Se filen her