Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses- og ledelsesbetjening, konferencer, høringer, strategi, fundraising, politisk arbejde, nationale og internationale samarbejder

Som chefkonsulent arbejder Jens bl.a. med betjening af bestyrelsen, generalforsamling, Patientsikkerhedsrådet og direktion. Dertil kommer opgaver som udvikling af strategi, udarbejdelse af høringssvar, koordinering af internationale samarbejder, udarbejdelse af projektansøgninger, projektbeskrivelser og fundraising. Jens er desuden projektleder for PS!’ konferencer og planlægger PS!’ webinarer. Jens er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og læser p.t. en Master i Public Health på Københavns Universitet. Jens har tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommune og som medlemssekretær og kampagnekoordinator for et medlem af Folketinget.


As Senior Advisor Jens works with the board, the general assembly, the Patient Safety Council and the leadership in PS!. He also has tasks in relation to strategy development, coordination of international collaborations, preparation of project applications, project descriptions and fundraising. Jens is also a project manager for PS!’ conferences. Jens is a Master in Public Administration from Roskilde University and is currently studying a Master in Public Health at the University of Copenhagen. Jens has previously worked for the National Board of Health, Copenhagen Municipality and as a member secretary and campaign coordinator for a member of the Danish Parliament.


Ansættelser

  • 2020-2020 Konsulent, Sundhedsstyrelsen / Consultant, National Board of Health
  • 2014-2015 AC-fuldmægtig, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning / Administrative Officer, Copenhagen Municipality
  • 2013-2014 Direktionssekretær, Frie Børnehaver og Fritidshjem / executive secretary, a organisation for free kindergartens and leisure homes
  • 2010-2012 Politisk konsulent og kampagneansvarlig for medlem af Folketinget, Venstre / Political Consultant and Campaign Manager for a member of the Danish Parliament

Uddannelse

  • 2021-2023 Master i Public Health, Københavns Universitet / Master’s in Public Health, University of Copenhagen
  • 2013 Cand. Scient. Adm., Forvaltning, Roskilde Universitet / Cand. Scient. Adm., Administration, Roskilde University