Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects

Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen og forbedringsledelse

Liv har erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra kommuner, regioner og sygehuse og tværsektorielt.

Hun arbejder med coaching og undervisning i forbedringsarbejde og forbedringsledelse.

Som projektchef brænder Liv for at tilrettelægge forløb, der passer til PS!’ samarbejdspartneres praksis.

Liv har bl.a. været projektleder for det tværsektorielle projekt Sikker Sammenhæng.


Liv is a master of public health and educated as improvement advisor and improvement coach.

She has experience with patient safety and improvement work in municipalities, regions, at hospital and cross sectoral.

Liv teaches on different improvement educations, e.g The Danish Improvement Coach Program and the Virtual course in flow in health care.

She has been the project manager for the cross sectoral improvement project “Safe Transition” (Sikker Sammenhæng).


Ansættelser

  • 2019-2020 Specialkonsulent / special consultant, Professionshøjskolen Absalon
  • 2016–2019 Chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed / Senior Advisor, The Danish Society for Patient Safety
  • 2013–2016 Risikomanager, Holbæk Sygehus / Risk Manager, Holbæk Hospital
  • 2010–2013 Specialkonsulent, Kvalitet og udvikling, Region Sjælland / Special Consultant, Quality and Development, Region Zealand

Uddannelse

  • 2020 Grafisk Facilitator / graphic facilitator, ProcessInk
  • 2019 Improvement Coach, IHI
  • 2016 Improvement Advisor, IHI
  • 2008 Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, København Universitet / Master’s of Public Health, University of Copenhagen