Mathilde Albæk Juhl Petersson

Studentermedhjælper / Student worker

Kommunikationsopgaver, generelle praktiske opgaver, statistik

Som studentermedhjælper fungerer Mathilde som en hjælpende hånd, hvor der er brug for det i selskabet. Det gælder primært opgaver vedrørende kommunikation, men også at kunne hjælpe med praktiske opgaver på et generelt plan.


As a Student Worker, Mathilde act as a helping hand where it is needed in the company. This primary applies to tasks relating to communication, but also to be able to help with practical tasks in general.


Uddannelse

  • 2021-nuværende Bachelor i Kommunikation og Sundhedsfremme/sundhedsstrategier, Roskilde Universitet / Bachelor of Communication and Health promotion/health strategies, Roskilde University