Birgitte Holmark

Konsulent / advisor

Patientambassadørerne, håndterer diverse materialer fx Sig Frem, korrekturlæsning, ad hoc-opgaver

Birgitte er ansvarlig for netværket af patientambassadører, der med storytelling i sundhedsvæsenet og undervisning af yngre læger o.a. bidrager til refleksion over egen praksis.

Udsendelse af materialer. Korrekturlæsning af publikationer, årsberetning og diverse skrifter til brug i sundhedsvæsenet. Hjælp til ad hoc-opgaver.

Birgitte er uddannet lærer og civiløkonom. Hun har arbejdet inden for specialområdet som skoleinspektør i det kommunale skolevæsen og har stor erfaring med undervisning og uddannelse.
_

Birgitte Holmark is a trained teacher and graduate in economics. She is responsible for the network Patients for Patient Safety. They work with storytelling in the healthcare system and teaching young doctors among others.

Dispatch of materials. Proofreading of publications, annual report and various papers for use in the healthcare system. Help with ad hoc-tasks.