Christian Vestergaard

Konsulent, læge / Advisor, Med.Sc.D.

Medicin uden Skade, patientsikkerhed i kriminalforsorgen, UTH, samfundsmedicin, almen medicin

Læge med klinisk erfaring fra socialmedicin, almen praksis, ortopædkirurgi og Forsvaret.

Ansat ved PS! siden oktober 2020 og er primært involveret i Medicin uden Skade, patientsikkerhed i kriminalforsorgen, utilsigtede hændelser, nyhedsbrevet Fagligt Nyt samt forbedringsarbejde i almen praksis.

_

Medical doctor with experience from Social Medicine, orthopedic surgery, the Danish Defense and as a general practitioner.

I have been with the Danish Society for Patient Safety since October 2020, and is mainly involved in Medication without Harm, patient safety in prison services, adverse events, and improvements in general practice.

Vi kunne desværre ikke finde det ønsket modul