Liv Nørregaard Skøtt

Projektchef / Head of Projects

Improvement Advisor og Coach, vejledning og coaching af forbedringsteams, undervisning i Forbedringsmodellen

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Improvement Advisor og Improvement Coach.

Erfaring med patientsikkerheds- og forbedringsarbejde fra kommuner, regioner og sygehuse og tværsektorielt.

Underviser på forskellige uddannelser f.eks. Forbedringscoachuddannelsen og Virtuelt kursus i håndtering af flow i sundhedsvæsenet.

Har været projektleder for det tværsektorielle projekt Sikker Sammenhæng.

_

Master of Public Health, Improvement Advisor, and Improvement Coach.

Experience with patient safety and improvement work in municipalities, regions, at hospital and cross sectoral.

Teaching on different improvement educations, f.x. The Danish Improvement Coach Program and the Virtual course in flow in health care.

I have been the project manager for the cross sectoral improvement project “Safe Transition” (Sikker Sammenhæng