Nanna Kure-Biegel

Specialkonsulent / Special advisor

Sundhedspolitisk arbejde vedr. kvalitet og patientsikkerhed, projektudvikling, forbedringsarbejde

Nanna arbejder med en bred række af opgaver i selskabet, og bistår både med projektudvikling, deltagelse i forbedringsprojekter, sekretariatsbetjening og bidrag til sundhedspolitisk arbejde. Nanna i sit arbejde fokus på at bringe selskabets viden om patientsikkerhed og forbedringsarbejde sammen de aktuelle sundhedspolitiske dagsordener.

Nanna er i gang med at tage Improvement Advisor uddannelse.

Nanna er uddannet fra hhv. Aarhus og Københavns Universitet i folkesundhedsvidenskab og har efterfølgende taget en uddannelse i Generel projektledelse. Nanna har tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsen samt udgivet publikationer vedr. implementering og ulighed i sundhed.

_

Nanna has a broad portfolio of roles and responsibilities at the society. Key areas of focus include supporting the development and running of new and existing improvement projects, health policy activity and engaging stakeholders in the work of the society.

As such, Nanna’s work bridges the fields of patient safety, improvement science and health policy agendas.

Nanna has a degree from the University of Aarhus and Copenhagen in Master of Science in Public Health, an education in general project management and currently completing her improvement science education.

Nanna has prior worked in the National Health Authority and published publications regarding implementation and inequality in health.