Tina Berg Jensen

Chefkonsulent

Overlæge

Tina er speciallæge i medicinske nyresygdomme og har senest arbejdet som overlæge med lægeligt ansvar for et hæmodialyseafsnit.

Tina har været ansat i Dansk Selskab for Patientsikkerhed siden januar 2018, hvor hun bl.a. arbejder med det nationale Medicin uden skade-program.

Sideløbende i gang med uddannelsen ”The Scottish Quality and Safety Fellowship”.