Materialer til forbedringsarbejdet

Vi har samlet en række materialer og værktøjer, der kan hjælpe med forbedringsarbejdet.

 

Analysemetoder i patientsikkerhed

Interaktivt E-læringsmateriale til patientsikkerhedskoordinatorer, risikomanagere m.m., der kan hjælpe med at styrke analysen af utilsigtede hændelser.

E-læring om Forbedringsmodellen

Den grundlæggende metode for forbedringsarbejdet er forbedringsmodellen. Med den udvikler, afprøver, tilpasser og implementerer personalet – i den daglige kontakt med borgerne – idéer til mere systematiske arbejdsgange, der sikrer, at borgerne får den rette behandling hver gang.

Godt du spør'

Godt du spør’ hjælper dig med at forberede og stille de spørgsmål, der er vigtige for dig – til lægen, sygeplejersken og de andre medarbejdere du møder i sundhedsvæsenet.

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Når man stiller dette enkle spørgsmål, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som et helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

I borgerens fodspor

Formålet med at gå i en borgers fodspor er, at en ledelse får indblik i, hvordan mødet med organisationen opleves ud fra borgerens og de pårørendes perspektiv. Metoden er baseret på, at en ledelsesrepræsentant fysisk følger med en borger og eller en pårørende og observerer, hvordan borgerinvolvering udfolder sig i mødet mellem borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle.

ISBAR

Sikker kommunikation om borgerens helbredstilstand og patientbehandling er vigtig for at sikre den bedste behandling. ISBAR er et materiale, der består af laminerede lommekort og blokke til netop dette formål.

Patientsikkerhedsrunder

En patientsikkerhedsrunde foregår på et plejecenter, i plejeboligenheder, og hos en nærmere fastlagt gruppe patienter i eget hjem ved, at ældreområdets ledelse og kommunens risikomanager møder den daglige ledelse og medarbejdere. Eventuelt inviteres patienter og pårørende til også at deltage.

Sig frem

Sig frem er et redskab, der er beregnet til at fremme dialog og samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle.

Sikkerhedsbriefing - huddle

Sikkerhedsbriefinger kan anvendes både på hospitaler og i det kommunale sundhedsvæsen, og de er særligt relevante i situationer, hvor medarbejdere arbejder under pressede forhold, under uvante omstændigheder og måske sammen med nye kolleger.

15 Skridt-metoden

”15 Skridt”- metoden er udviklet i England af NHS Institute for Innovation and Improvement, til systematisk at undersøge førstehåndsindtryk og identificere, hvad der fungerer godt, og hvad der skaber forstyrrelser og barrierer i borgere og pårørendes møde med sundhedsvæsenet, både i primær og sekundærsektoren. Det er en metode til at se sundhedsvæsenet gennem borgere og pårørendes øjne.