Hvad gør læger og sygeplejersker, når de selv bliver patienter?

Hent rapporten “Vejen til en bedre behandling”.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Næstved Sygehus, Poul Christensen og syp.

Ny rapport: ”Vejen til en bedre behandling”

Ny rapport viser, hvad sundhedspersonalet gør for at sikre sig selv eller deres pårørende den bedst mulige behandling.

Rapporten, “Vejen til en bedre behandling”.

Hvad gør læger og sygeplejersker, når de selv bliver patienter? Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden gennemførte i juni og august 2014 fire fokusgruppeinterviews med personale på tre sygehuse: Hvidovre Hospital, Sygehus Lillebælt og Aalborg Universitetshospital.

Formålet med fokusgruppeinterviewene var at få indsigt i, hvad personalet med deres kendskab og indsigt i sundhedsvæsenet gør for at sikre sig selv eller deres pårørende den bedst mulige behandling.

29. september 2014

Hej SundhedsvæsenNyheder