Vær med til at markere 10 år med forbedrings- arbejde i det danske sundhedsvæsen
– og få ny viden, som styrker dit arbejde med patientsikkerhed

Dag 1: 2350 DKK  –  Dag 1+2: 3600 DKK

Oplev forbedringsarbejdet i Frederiksberg Kommune

Du får en unik mulighed for at opleve Frederiksberg Kommunes forbedringsarbejde i ældreplejen, hvor sundhedspersonalet har vist, at det kan lade sig gøre at mindske antallet af tryksår og medicinfejl markant i forbindelse med projektet 'I sikre hænder'. Kom med ud og besøg borgere og personale på plejehjem og i hjemmepleje - og oplev blandt andet, hvordan daglige tavlemøder og brug af data styrker tværfagligheden og patientsikkerheden.

Hør den skotske forbedringshistorie

I 2008 lancerede Skotland deres nationale kvalitetsprogram, som bygger på forbedringsmodellen. Forbedringsarbejdet begyndte på akutsygehuse og har siden spredt sig til andre dele af sundhedsvæsenet som psykiatrien og almen praksis. På Patientsikkerhedskonferencen kan du høre John Harden, 'National Clinical Lead for Quality & Safety' i Skotland, fortælle om den seneste udvikling inden for patientsikkerhed og forbedringsarbejde i Skotland.

Tag med på 10 års forbedringsrejse i sundhedsvæsenet

Da Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2007 – sammen med Danske Regioner og TrygFonden – lancerede kampagnen Operation Life på sygehuse i hele Danmark,  lød startskuddet til 10 års forbedringsarbejde med fokus på PDSA’er, tidstro data og kliniknær ledelse.

Siden har forbedringsmetoderne bredt sig til andre dele af sundhedsvæsenet som eksempelvis kommunerne og psykiatrien. Men hvad er status på arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i Danmark og resten af verden?

For at besvare det spørgsmål har vi inviteret danske og internationale eksperter til Patientsikkerhedskonferencen 2017. Førstedagen består af plenum- og parallelsessioner, mens den anden dag indeholder forskellige heldagsworkshops.

 

Hent inspiration til fremtidens forbedringsarbejde

I april 2016 lancerede sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL et nyt kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet. Tankerne bag afspejler de forbedringsmetoder, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed har anvendt gennem de sidste 10 år i samarbejde med centrale aktører i sundhedsvæsenet.

Patientsikkerhedskonferencen 2017 – som er det centrale mødested for personale, ledere og kvalitetsmedarbejdere med interesse i forbedringsarbejde – ruster dig til det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed.

Vi dykker ned i værktøjskassen med forbedringsmetoderne og giver dig ny viden og konkrete værktøjer, der gør dig i stand til at skabe forbedringer for patienterne.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

Netværk på Twitter på #patient17

Det er ikke kun på selve Patientsikkerhedskonferencen, der er gang i debatten.

Under konferencen er der en livlig samtale om kvalitet og patientsikkerhed på Twitter på #patient17. Her kan du blandt andet hente viden, dele ideer og udvide dit netværk.

Du kan på #patient16 få et indtryk af sidste års konference.

Vi har lavet en video, som viser, hvordan du bruger Twitter.

Billede
Billede