#Patient18 – fremtidens sundhedsvæsen – visioner for patientsikkerheden

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af heldagsworksshops, hvor du bruger hele dagen på samme emne.

Formiddags- og eftermiddagssessioner

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A. Bedre patientsikkerhed sparer penge

  7 konkrete indsatser, der hjælper både patienterne og økonomien

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Hvor store er omkostningerne ved fejl og skader i sundhedsvæsenet?
  • Du får indsigt i: Hvilke indsatser kan bedst betale sig, hvis vi vil have mest mulig patientsikkerhed?
  • Du får indsigt i: Konkrete eksempler på, hvordan har fulgt økonomiske konsekvenser ifm. patientsikkerhedstiltag.

  15% af sundhedsudgifterne anvendes til at håndtere fejl og skader! Det viste en OECD-rapport i 2017. Rapporten peger på de patientsikkerhedstiltag, der har den største effekt for pengene. PS! og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er gået sammen om en dansk version af OECD-rapporten, som vil blive præsenteret på sessionen. Hør også konkrete eksempler, fra East London Foundation Trust, på, hvordan patientsikkerhedstiltag har haft positiv effekt på økonomien. Sessionen giver samtidig perspektiv til den igangværende diskussion om værdibaseret styring.

  • Ane Auraaen, Policy Analyst, OECD
  • Jakob Kjellberg, Professor i Sundhedsøkonomi, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
  • Dr. Navina Evans, CEO at East London NHS Foundation
 • B. Samskabelse af fremtidens personcentrerede sundhedsvæsen

  Forskning, metoder, tips & tools

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Generiske metoder og konkrete erfaringer med, hvordan du kan samskabe forløb og tiltag med borgere og patienter.
  • Du får indsigt i: Forskelle mellem ”samskabelse” og ”inddragelse samt og hvilke resultater for kvalitet og patientsikkerhed, du kan forvente at få ved at bringe borgere og patienter helt ind i maskinrummet.
  • Du får konkrete værktøjer, som du anvende i egen organisation.

  Samskabelse er et buzzword. Men hvordan gør vi helt konkret og hvilken gevinst giver det for sundhedsvæsnet, patienter og pårørende? Hvilke danske og internationale erfaringer kan vi lære af? Den nyoprettede Enhed for Samskabelse i Region Nordjylland har kontor på øverste ledelsesgang. Enheden udgør maskinrummet for udvikling af initiativer og facilitering af processer, der kan forbedre det personcentrerede patientforløb ud fra devisen ”intet om os, uden os”.

  På sessionen præsenteres Enheden for samskabelse forskning, erfaringer og enhedens model for samskabelse.

  • Camilla Krogh, konsulent, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
  • Malene Terp, specialkonsulent, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
  • Moderator: Jan Mainz, Professor, direktør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed, Aalborg Universitetshospital – psykiatrien
 • C. Fra Nationalt Kvalitetsprogram til kvalitet i praksis

  Konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram til ideer og tiltag i hverdagen

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Hvad status er på arbejdet med det Nationale Kvalitetsprogram
  • Du får indsigt i: Konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram i praksis
  • Du får inspiration til: Hvordan I kan arbejde videre med det Nationale Kvalitetsprogram i jeres organisation

  Ambitionerne var store, da det Det Nationale Kvalitetsprogram blev lanceret i 2015. Det nye kvalitetsprogram skulle skabe større værdi for patienterne ved at understøtte en forbedringskultur, der sikrer kontinuerlig forbedring af behandlingskvalitet og patientsikkerhed. Men hvad er status i dag? Hvordan arbejdes der i praksis med kvalitet inden for rammerne af programmet? Sessionen byder på konkrete erfaringer med at omsætte det Nationale Kvalitetsprogram til ideer og tiltag i hverdagen til direkte gavn for patienter og borgere.

  • Christian von Plessen, Centerchef/forskningsleder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark
  • Louise Rabøl, Sundheds- og uddannelseschef, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus
  • Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Vest
 • D. En psykologisk sikker arbejdsplads

  Nye veje til at skabe læring og organisatorisk udvikling

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i, hvad psykologisk sikkerhed er
  • Du får indsigt i, hvorfor psykologisk sikkerhed er afgørende for effektive teams og læringsorganisationer
  • Du får indsigt i, hvordan du udvikler en kultur af psykologisk sikkerhed i dit team

  Formålet med sessionen er at introducere “Psykologisk sikkerhed” og skitsere den vigtige rolle, det spiller i effektive, sikre og læringsorienterede teams. I sessionen vil der være et særligt fokus på den rolle, simulering af situationer spiller i organisatorisk læring.

  • Peter Diekmann, Seniorforsker, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Center for Human Resources,
  • Simon Tulloch, Chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • E. Ledelsens vitale rolle i patientsikkerhed

  Opbygning af en patientsikkerhedskultur

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i og redskaber til hvordan ledere kan arbejde systematisk med at opbygge en kvalitets- og patientsikkerhedskultur i egen organisation og på tværs af sektorer.
  • Du får indsigt i og redskaber til hvad ledere kan gøre for at inkludere patienternes perspektiv og opnå bedre resultater i egen organisation

  Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en central rolle i at udvikle kvalitet og opbygge en patientsikkerhedskultur, hvor fokus er på at skabe et system af læring, udvikling, forbedring, samarbejde og transparens, så borgere og patienter får en sikker behandling hver gang – også på tværs af sektorer.

  På sessionen vil direktør for velfærd i Fredericia Kommune, Annemarie Zachoe Broe, og lægefaglig direktør på Sygehus Lillebælt, Mads Koch Hansen, give deres bud på, hvordan man som leder kan arbejde med at opbygge en patientsikkerhedskultur.

  På sessionen vil leder af patientinvolvering på East London Foundation Trust, Paul Binfield, desuden fortælle, hvordan ELFT arbejder systematisk med at integrere patienterne i patientsikkerhedsarbejdet. Sessionen er interaktiv og vil involvere deltagernes ledelseserfaring.

  • Annemarie Schou Zacho-Broe, direktør for velfærd, Fredericia Kommune
  • Mads Koch Hansen, Lægefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
  • Paul Binfield, leder af brugerinvolvering, East London NHS Foundation Trust
 • F. Fem fantastiske forbedringer

  Bliv inspireret af forbedringsarbejde, der skaber resultater

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i hvordan Forbedringsmodellen og PDSA anvendes til reduktion af så forskellige ting som tvang, fald, kommunikationsbrist, ventetid og medicineringsfejl.
  • Du får indsigt i tidstro datas betydning for forbedringsarbejdet.
  • Du får indsigt i hvordan forskellige teams arbejder med at fastholde resultater af forbedringsarbejde.

  Borgere og patienter oplever færre af de hyppige patientsikkerhedsproblemer som medicineringsfejl, kommunikationssvigt i overgange og unødig ventetid når arbejdsgange er pålidelige og effektive. Forbedringsmodellen og PDSA er universelle og i denne session viser oplægsholderne, hvordan metoderne er anvendt i forskellige dele af sundhedsvæsenet og på vidt forskellige problemstillinger til gavn for borgere og patienter.

  • Mie Nicolaisen, Ørestad Plejecenter
  • Kirstine Handberg Jensen, Hospitalsenheden Vest
  • Michael Lægsgaard Andersen
 • G. Digitalisering af sundhedsvæsenet

  Brug af ”big data” i praksis og planlægning

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Kendskab til Big Datas potentiale for udvikling og styring af sundhedsvæsenet
  • Du får indsigt i: Faldgruber og udfordringer du skal håndtere
  • Du får indsigt i: Eksempler på konkret viden fra Big Data omsat til klinisk praksis

  Slip fantasien løs! Med snusfornuft og opfindsomhed kan data-drevne forandringer i vores sundhedsvæsen handle om mere end effektivisering og automatisering. Forsker i offentlige institutioners brug af Big Data, Brit Ross Winthereik, er netop tiltrådt som professor på IT-Universitet. Hun præsenterer sit igangværende forskningsprojekt ”Styring i et data-drevet samfund: Hvordan data skaber nye forbindelser mellem stat og borger”. Herefter vil projektleder Gitte Kjeldsen fra Hospitalsenheden Horsens gennemgå projektet ”Tværspor”, hvor data på tværs af sygehus, kommune og almen praksis skal bruges til at identificere relevante indsatser til forebyggelse af akutte indlæggelser og til at skabe mere sammenhæng i patientforløb.

  • Gitte Kjeldsen, projektleder, Hospitalsenheden Horsens, Medtech Innovation Center
  • Brit Ross Winthereik, professor, Science & Technology Studies, IT-Universitetet i København
 • H. Fra forbedringsprojekt til politik

  Fremtidens sikre psykiatri – hvad skal psykiatriplanen 2.0 tage med?

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Evaluering af forbedringsprojekter – metoder og redskaber
  • Du får indsigt i: Resultater og anbefalinger fra Sikker Psykiatri
  • Du får indsigt i: Hvordan kan erfaringerne fra forbedringsprojekterne bruges til at skabe ny politik og visioner for fremtidens sundhedsvæsen

  Forbedringsprojekter er i gang mange steder i sundhedsvæsenet. Et af de større nationale forbedringsprojekter, Sikker Psykiatri, blev afsluttet med udgangen af 2017. Samtidig er Danske Regioner i gang med at formulere en psykiatriplan 2.0, der bl.a. fokuserer på bedre sammenhæng og samarbejde i psykiatrien. Hvordan kobler vi læringen fra forbedringsprojekter ift. at løse kommende udfordringer bl.a. i psykiatrien? Og hvordan kan evaluering, anbefalinger og resultater fra et forbedringsprojekt bruges i formuleringen af den næste politik?

  • Anna Paldam Folker, Forskningschef, Cand.mag. i filosofi og sundhed, Ph.d. i etik og videnskabsteori, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Heldagsworkshops

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1. Tilfældigt eller ikke-tilfældigt

  Brug data som driver i forbedringsarbejdet

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i, hvordan data kan bruges til at frembringe forbedringer
  • Du får inspiration til anvendelse af indikatorer i forbedringsarbejdet
  • Du bliver trænet i analyse af forbedringsdata i seriediagrammer

  Hvordan kan du bruge data til at drive forbedringer og implementere nye tiltag? Og hvordan vurderer du, om de forandringer du laver, rent faktisk også medfører en ønsket forbedring i praksis? På workshoppen får du konkret basisviden omkring forskellige typer af data og hvordan de kan anvendes til at skabe forbedringer for patienter og borgere. Gennem teori, øvelser og leg får du indsigt og færdigheder i at analysere data i seriediagrammer.

  • Ole Bredahl Rasmussen, Overlæge, Hospitalsenheden Vest
  • Rie Laurine Rosenthal Johansen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Arjen Peter Stoop, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • 2. Fremtidens sundhedsvæsen: Opbygning af solid patientsikkerhedskultur

  På hospitaler, i kommuner og almen praksis

 • 3. Tilsyn og læring – den rigtige balance

  Redskaber, der kan bruges til at skabe læring og forbedringer på baggrund af tilsyn

  • Du får indsigt i hvordan der kan skabes kobling mellem læring og tilsyn
  • Du får indsigt i konkrete eksempler på læring og forbedring på baggrund af tilsyn
  • Du får introduktion til hvilke redskaber, der kan bruges til at skabe læring og forbedringer på baggrund af tilsyn

  Der har været meget omtale af brugen af tilsyn og koblingen til læring. Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at foretage tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Der er flere eksempler på institutioner, der har skabt læring og varige forbedringer på baggrund af tilsyn. På workshoppen vil der være mulighed for at drøfte sammenhæng mellem tilsyn og læring og der vil være eksempler på hvordan man skaber varige forbedringer på baggrund af tilsyn.

 • 4. Det næste, nære sundhedsvæsen

  Fra supersygehuse til hjemmehospitaler

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: den digitale udvikling inkl infrastruktur, off-privat samarbejder, muligheder og faldgruber.
  • Du får indsigt i: udvikling af telemedicinske projekter inkl brugerinddragelse.
  • Du får indsigt i: implementering af telemedicinske projekter i den daglige drift og spredning til andre aktører i sundhedsvæsenet.

  Frontløbere fra dagens sundhedsvæsen viser, med udgangspunkt i konkrete eksempler, hvilke muligheder vi har for at skabe fremtidens sundhedsvæsen allerede i dag. Vi kommer ind på hele processen fra en ide opstår til den er et fuldt implementeret og funktionsdygtigt nyt behandlingstilbud – herunder patientinvolvering i processen og hvordan man spreder et projekt ud til fordel for det øvrige sundhedsvæsen. Derudover tager Carsten Obel os med op i helikopterperspektivet.

  • Olav Bjørn Petersen, Adj. lektor, overlæge, Ph.d. Lægefaglig afsnitsleder, Ultralydsklinikken for gravide, Aarhus Universitetshospital
  • Lone Holst, Jordemoder og telemedicinsk koordinator, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital
  • Carsten Mejer Obel, Professor i Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Direktør Center for Sundhedssamarbejde
  • Britta Ravn, Centerleder, Center for Telemedicin, Regionshuset Aarhus
  • Sandra Gonon, Patient
 • 5. Medicinering uden skade

  Effektive interventioner, også på tværs af sektorer

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: WHO’s 3. globale patientsikkerhedsinitiativ – Medicinering uden Skade.
  • Du får indsigt i: Udfordringer og løsninger fra et patientperspektiv.
  • Du får indsigt i: Løsningsmodeller på baggrund af den foreliggende viden og erfaring.

  Verdenssundhedsorganisationen – WHO – har lanceret det 3. globale patientsikkerhedsinitiativ – Medication Without Harm – som skal øge sikkerheden omkring medicinering. Initiativet har sit afsæt i de 3 hovedtemaer: polyfarmaci, højrisikosituationer og overgange. Målsætningen er at reducere antallet af alvorlige skader og fejl ifm. med medicinering med 50 % over de næste fem år. I Danmark vil vi også gerne arbejde med initiativet, som har bred national opbakning fra hovedaktørerne i sundhedsvæsenet. Workshoppen vil afdække problemerne og vise løsningsmodeller fra alle relevante sektorer ud fra den viden og erfaring vores oplægsholdere har.

 • 6. Det næste sundhedsvæsen

  Værdibaseret styring og ledelse på tværs

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: elementerne i IHI High Impact Leadership
  • Du får indsigt i: og redskaber til hvordan lederne kan fokusere deres indsats og ressourcer for at accelerere forbedringer og innovation.
  • Du får indsigt i: og redskaber til hvad ledere kan gøre for at opnå resultater i egen organisation

  Ledere på alle niveauer af sundhedsvæsenet skal fokusere deres ledelsesindsats på at nå resultater. IHI har de seneste 10 år arbejdet med at udvikle ”High Impact Leadership”, som svar på ledelsesmæssige udfordringer og krav. High Impact Leadership er en mulig vej til at ajourføre sin ledelsesramme, tænkning og praksis til det skifte, som det nye kvalitetsprogram lægger op til. Workshoppen er rettet mod ledere og vil have fokus på og inddrage konkret ledelseserfaring. Workshoppen vil være interaktiv og involvere deltagernes egne erfaringer.

  Det vil være en fordel, hvis du på forhånd har orienteret dig i IHIs whitepaper:  High Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs

  • Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Vibeke Rischel, vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • 7. Hvordan samarbejder sundhedsvæsenet endnu mere systematisk med patienter, borgere og pårørende i ønsket om at lukke ”hullerne-i-osten” og forbedre patientsikkerheden?

  Konkrete idéer til hvordan sundhedsvæsenet kan lære systematisk af eksisterende data fra patienter og borgere.

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i: Konkrete idéer til hvordan sundhedsvæsenet kan lære systematisk af eksisterende data fra patienter og borgere.
  • Du får indsigt i: Hvordan sundhedsvæsenet involverer og samarbejder systematisk med pårørende om at forebygge nye uth’er, når ulykkelige og alvorlige utilsigtede hændelser er sket. Og hvordan sundhedsvæsenet samarbejder systematisk med patienter, borgere og pårørende om at forbedre patientsikkerheden.
  • Du får indsigt i:Nyeste viden om hvordan sundhedsvæsenet drager omsorg for de involverede parter i alvorlige utilsigtede hændelser med kloge medmenneskelige og organisatoriske greb.

  Patienter, borgere og pårørende har unikke erfaringer med og viden om hvordan de som ”kunderne-i-butikken” oplever mødet med sundhedsvæsenet og hvad der skaber værdi! Hvordan skabes et tillidsfuldt og trygt samarbejde mellem patienter, pårørende og personale? Hvordan kan vi bruge ulykkelige og alvorlige hændelser til at forbedre patientsikkerheden og forebygge nye utilsigtede hændelser?

  Vi sætter spot på hvad patienter, pårørende og sundhedsvæsenet har lært, på godt og ondt, om at samarbejde systematisk. Og om at forbedre patientsikkerheden på baggrund af faktiske hændelser i dagens sundhedsvæsen. Vi drøfter styrker, udfordringer og dilemmaer. Formål:  at deltagerne kan trykke endnu mere på speederen og få fart på det systematiske samarbejde om at forbedre patientsikkerheden i et lærende og nysgerrigt sundhedsvæsen.

  • Bjørn Hesselboe, seniorkonsulent, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.
  • Jonas Egebart, Lægefaglig vicedirektør, Nordsjællandske Hospitaler
  • Ivar G. Petersen, pårørende, far til Hans, som døde af meningitis.
  • Katja Schrøder, postdoc, jordemoder, Phd.
 • 8. Udfordringen omkring samtalen om døden

  Redskaber til hvordan du på en systematisk måde kan arbejde med at mindske overbehandling og få flere til at udtrykke deres ønsker til den sidste tid

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i hvorfor manglende samtaler om døden er en basal patientsikkerhedsfejl og hvilke utilsigtede konsekvenser det har for patienter og sundhedsvæsen
  • Du får indsigt i og redskaber til hvordan du på en systematisk måde kan arbejde med at mindske overbehandling og få flere til at udtrykke deres ønsker til den sidste tid
  • Du får mulighed for at drøfte etiske problemstillinger i forhold til håndteringen af den sidste tid.

  Manglende samtaler om døden er en basal patientsikkerhedsfejl, der fører til især overbehandling, hvor mennesker i den allersidste del af livet udsættes for omfattende og indgribende, unødvendige behandlingstiltag. Samtidig betyder manglende samtaler om døden, at mange ikke tilbringer den sidste del af livet, som de selv ønsker det. Workshoppen vil dels fokusere på de utilsigtede konsekvenser og udfordringer, som manglende samtaler om døden medfører – både for den enkelte patient, men også for sundhedsvæsenet og samfundet.

  Den vil dels fokusere på løsninger, der kan mindske overbehandling og få flere til at udtrykke deres ønsker til den sidste tid. Workshoppen vil være interaktiv og der vil være eksempler på, hvordan der arbejdes med problematikken i det danske sundhedsvæsen.

  • Ove Gaardboe, overlæge og konsulent, OG Consulting
  • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen
  • Lotte Blicher Mørk, Præst, Rigshospitalet
  • Michael Bech, direktør, VIVE
 • 9. Sitevisit: Mærsk Tårnet og Hvidovre Hospital

  Læringsmål:

  • Du får indsigt i sikkerhedsindretning og kultur i det nye forskertårn
  • Du får indsigt i moderne laboratorier, hvor der udføres international frontlineforskning
  • Du får indsigt i indretning og sikkerhedsprocedurer på en af de isolationsstuer, hvor man er klar til at modtage patienter med særligt smittefarlige sygdomme

  Mærsk Tårnet
  Mærsk Tårnet står for sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse i verdensklasse. Kom med på en rundvisning, særligt arrangeret i forbindelse med Patientsikkerhedskonferencen. Du kommer helt tæt på den prisvindende og brugervenlige arkitektur og på de nye, topmoderne laboratorier. Hør om overvejelserne bag indretningen, om sikkerhedskultur og om de særlige sikkerhedshensyn, der har været ifm. byggeriet og indflytningen i nye omgivelser.

  Vi spiser frokost i det nye kompleks.

  • Andreas Wilcks, Bio Safety Officer, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Sidse Marie Brandt, Chefkonsulent, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Amalie Vorting Kristensen, Visitor Manager, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
  Isolationsstuerne på Hvidovre Hospital er på højeste internationale sikkerhedsniveau. Se dem, når vi besøger Infektionsmedicinsk Afdeling. Isolationsstuerne er indrettet til patienter med smittefarlige sygdomme som SARS, kopper, fugleinfluenza og Ebola. Se og hør om den særlige indretning, der skal gøre sikkerheden optimal.

  • Bjarne Ørskov Lindhardt, ledende overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • 10. Sitevisit: Kvalitet og sikkerhed i kreative brancher

  Besøg hos Det kongelige teater og Løgismose Meyers

  På dette site-visit besøger vi Det Kongelige Teater, Operaen. De seneste fem år har Det Kongelige Teater i lyset af en alvorlig ulykke på teatret opbygget et nyt og stærkt sikkerhedssystem i de kunstneriske produktioner, som nu også inspirerer andre skuespilhuse i verden. Hos Løgismose Meyers hører vi om hvordan visionerne om skabe livsglæde gennem måltider forankres i såvel produktion som medarbejdere. Vi inspireres af ledelsens perspektiver på hvordan de kulturer, der oprindeligt er skabt i de to familievirksomheder, nu forenes i et stærkt fælles brand.

Carina Rendbæk

Projektkoordinator

Project Coordinator

T

(+45) 29701981

Læs mere her