Patient19: Refusion for praktiserende læger

Patient19: Refusion for praktiserende læger

Patientsikkerhedskonferencen 2019 er blevet godkendt som refusionsberettiget i Fonden for Almen praksis, og læger, som har en efteruddannelseskonto i Fonden, kan søge om refusion efter konferencens afholdelse.

Kurset er godkendt til 2 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr. 2 dags kursusafgift a 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

Bemærk at den nye takst for tabt arbejdsfortjeneste er gældende for alle kurser som udbydes som selvvalgt efteruddannelse. Dette er nye regler pr. 1. januar 2019.

Man søger refusion via: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

HUSK AT LOGGE IND MED DIT PRIVATE NEMID/nøglekort! 

Kurset har aktivitetsnummer 2019-0325

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk

26. marts 2019

Nyheder