Plenum

Patient19: Indledning v/ Inge Kristensen

Inge Kristensen er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Patient19: Keynote v/ Ashish K. Jha

Patient Safety: where should it be on the global agenda? Ashish K. Jha er læge og professor i sundhedspolitik ved Harvard School of Public Health

Patient19: Keynote v/ Mickael Bech

Har lederskab betydning for patientsikkerhed? Mickael Bech er professor i sundhedsledelse ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Patient19: Keynote v/ Jonatan Schloss og Christian Harsløf

Kvalitet og patientsikkerhed i det nære sundhedsvæsen - hvad er next step? Jonatan Schloss er direktør i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ...

Workshops, værksted og site visits dag 2