#Patient19 – Globalt udsyn, proaktivitet – og læring af det, som går godt

Dag 1 består af plenum- og parallelsessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag.

Dag 2 består af plenumoplæg,  heldagsworksshops og site visits, hvor du udover plenumoplægget kan deltage i én workshop eller ét site visit.

Formiddags- og eftermiddagssessioner

Vis/skjul alle | Udskriv
 • A: Vigtigt for os - Arbejdsglæde og faglig stolthed tilbage i sundhedsvæsenet

  Som pendant til patienternes 'Vigtigt for dig'-dagen har Kirurgisk afdeling på Slagelse Hospital gjort den 4. april til 'Vigtigt for Os'-dag for at fremme arbejdsglæden og forbedre samarbejdet.

  Lucian Leap siger, at den største trussel mod patientsikkerheden er en disrespektfuld kommunikation mellem de sundhedsprofessionelle, og at det er ødelæggende for arbejdsglæde og arbejdsmiljø.

  Som pendant til patienternes Hvad er vigtigt for dig?-dagen har Kirurgisk Afdeling på Slagelse Hospital gjort den 4. april til Vigtigt for Os-dag for at fremme arbejdsglæden og forbedre samarbejdet.

  Hør om erfaringerne fra Slagelse Hospital, og få inspiration til at fremme arbejdsglæden på egen afdeling.

 • B: Løsninger til sikker diagnosticering

  Diagnosefejl er et stort og overset problem. Manglende, forkerte og forsinkede diagnoser er et stort patientsikkerhedsproblem, som der hidtil ikke har været så stort fokus på.

  Flere nye undersøgelser fra USA viser, at diagnoserelaterede fejl er almindelige og forbundet med stor sygelighed og dødelighed. Danske tal viser, at problemet også er almindeligt herhjemme.

  Sessionen vil bl.a. have fokus på løsningsmodeller for, hvordan diagnosefejl forhindres. Der vil deltage repræsentanter for patienter og pårørende, der selv har været ude for diagnosefejl.

 • C: Er medarbejderne ladt i stikken?

  Manglen på sundhedspersonale kan true patientsikkerheden.

  Sessionen har fokus på, hvordan organisationer kan understøtte fastholdelse og rekruttering af dygtige og engagerede medarbejdere.

  Sundhedsvæsenet oplever i stigende grad udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere.

  Rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale vedrører alle. Alle er patienter på et tidspunkt i deres liv. Patienter fortjener adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet fra en velkvalificeret arbejdsstyrke. Ligeledes fortjener sundhedspersonale at arbejde i velunderstøttede miljøer med en bemanding, der fremmer sikker pleje af en høj kvalitet.

  Sessionen vil fremlægge flere initiativer og projekter, der har bidraget til at fastholde medarbejdere og tiltrække personale med de rette kompetencer og forudsætninger for at yde en sikker behandling og pleje til patienterne.

 • D: Improving global health - Focusing on Quality and Safety (dele vil foregå på engelsk)

  Ashish K. Jha

  Ashish K. Jha

 • E: Rettidig behandling og rehabilitering

  Patienter og borgere udsættes for unødig risiko for skade, hvis diagnostik, behandling og rehabilitering ikke er rettidig. Patienter forventer, at udrednings- og behandlingsret overholdes.

  Når sundhedsvæsenet arbejder proaktivt og leverer ydelser rettidigt og pålideligt, reduceres unødig ventetid og spild.

  Sessionen vil have forskellige eksempler, der illustrerer, hvordan afdelinger har arbejdet med forudsigelighed og forbedret patientsikkerhed, optimeret anvendelsen af ressourcer og forbedret arbejdsmiljø.

 • F: Tilsigtede hændelser - Hvordan lærer vi af det, der går godt?

  Medicin er fortsat en af de største årsager til fejl i det danske sundhedsvæsen, men der er også mange steder i det danske sundhedsvæsen, hvor medicinprocessen går godt, og hvor der er få fejl med medicin. Måske kan resten af det danske sundhedsvæsen lære af disse eksempler?

  Sessionen har et fokus på medicin og det, der kaldes Patientsikkerhed 2.0. Patientsikkerhed 2.0 fokuserer på det daglige arbejde og rutiner, som går både godt og mindre godt i borgerforløb.

  Patientsikkerhed handler bl.a. om at lære af FEJL og om at forstå de daglige rutiner, og hvorfor ting går godt. Netop ved en sådan forståelse kan man imødegå svagheder i rutinerne og skabe forbedringer.

  Temaer: Læring, proaktivitet, det næste sundhedsvæsen

 • G: "Ude godt, hjemme bedst" - Kvalitet og patientsikkerhed når behandlingen flytter hjem

  Nye udfordringer og muligheder for patientsikkerheden ved nye teknologier og ved at behandlingen rykker hjem.

  Sessionen har fokus på, hvilke muligheder og udfordringer behandling i hjemmet giver anledning til.

  De teknologiske muligheder for overvågning, hjemmetests, telebaseret træning, telekonsultationer og meget mere er allerede store – og vokser dag for dag. Mulighederne anvendes allerede i et vist omfang og vil komme mere og mere i spil. At behandlingen kan foregå i borgerens hjem giver mange gode muligheder. Men det rummer også faldgruber. Den teknologi, der kan give mulighederne, kan paradoksalt nok også betyde risici for borgeren, for hvad hvis teknologien svigter, bare ikke er god nok eller ikke implementeres systematisk og dermed udnyttes optimalt?  Og er tryghed og patientsikkerhed det samme?

  Noget andet er om man rent faktisk – borgeren og kommunen eller hospitalet – får nok ud af de investeringer, der ligger i teknologien. Og teknologi eller ej – så er der mange opmærksomhedspunkter, når avanceret og kompleks pleje og behandling foregår hjemme.

  Temaer: Det næste sundhedsvæsen, proaktivitet

 • H: Kvalitet og patientsikkerhed i det nære sundhedsvæsen - Next step

  Sikker sammenhæng, klynger, sikre overgange.

  Der er mange erfaringer med løsninger, der sikrer kvalitet og patientsikkerhed i overgange mellem sektorer – og som understøtter kvaliteten i den enkelte sektor. Hvad kan vi lære, og hvordan får vi opskaleret de gode erfaringer?  Og hvad ser vi i krystalkuglen om de næste løsninger?

  Temaer: Proaktivitet, det næste sundhedsvæsen, læring

 • I: Fremtidens patientsikkerhed - mød den nye generation (kun formiddag)

Heldagsworkshops og site visits

Vis/skjul alle | Udskriv
 • 1: Patientsikkerhedskultur - Hvad er temperaturen?

  Systemisk tilgang til at minimere og forhindre skader for patienter.

 • 2: Sikkert OP Flow – Proaktiv og patientsikker kapacitetsstyring af operationsforløb i Region Midtjylland

  Aflyst operation indebærer en potentiel risiko for patienten.

  Akuthospitalerne i Region Midtjylland arbejder målrettet på at reducere aflysninger samt forbedre flow og arbejdsgange på operationsafdelingerne.

  Nogle af svarene er:

  • At planlægge med en sikker 1’er.
  • At adskille elektiv og akut kirurgi.
  • At etablere et smart track.
  • At have et dagligt teammøde.

  På workshoppen vil du få et indblik i, hvordan Region Midtjylland arbejder med data, forbedring og inspiration fra Institute of Hospital Optimization, og du vil i forskellige øvelser opleve, hvordan der kan arbejdes med at optimere processer.

 • 3: Medicin. Det går for det meste godt - Hvordan lærer vi af det?

  Der administreres mange doser medicin hver dag. For det meste går det godt, men der er stadig patienter, der bliver skadet.

  Workshoppen vil med udgangspunkt i medicineringsprocessen præsentere flere eksemplarer på succesfulde indsatser og initiativer, der har forbedret sikkerheden omkring medicinering for borgere i kommuner og for patienter på hospitaler.

 • 4: I en verden, hvor du kan være alt - vær venlig! Psykologisk sikkerhed - det næste "must-win battle"

  Kvalitet og patientsikkerhed fordrer en psykologisk sikker arbejdsplads.

  Workshoppen har fokus på, hvordan organisationer kan fremme den psykologiske sikkerhed, så der skabes et endnu bedre fundament for organisatorisk læring og udvikling.

 • 5: Ledelse af kvalitet og patientsikkerhed - Hvordan bliver vi excellente?

  High Impact Leadership er en mulig vej til at ajourføre sin ledelsesramme, tænkning og praksis til det skifte, som det nye kvalitetsprogram lægger op til.

  Dorthe Crüger

  Dorthe Crüger

  Ledere på alle niveauer af sundhedsvæsenet skal fokusere deres ledelsesindsats på at nå resultater. IHI har de seneste 10 år arbejdet med at udvikle ”High Impact Leadership” som svar på ledelsesmæssige udfordringer og krav.

  Workshoppen er rettet mod ledere og vil have fokus på konkret ledelseserfaring. Workshoppen vil være interaktiv og involvere deltagernes egne erfaringer

 • Værksted: Innovation og Udnovation! Det næste sundhedsvæsen i støbeskeen - Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs af sundhedsvæsenet?

  Hvordan sikrer vi, at vi får skabt sikre overgange for personer med multisygdom – især dem med både psykiatriske og somatiske problemstillinger?

  Denne workshop skal fungere som et værksted, hvor en række relevante parter inviteres til at samarbejde om at komme med anbefalinger til, hvordan det sikres, at sårbare patienter og borgere ikke kommer i klemme mellem systemerne.

 • Site visit 1: Højt at flyve, dybt at fatte. Besøg i hjertet af dansk luftrum (lukket for yderligere tilmeldinger)

  Få et unikt indblik i hjertet af lufttrafiktjenesten, hvorfra al trafik overvåges. Naviairs kontrolcentral håndterer tæt på 700.000 flyvninger om året.

  Alle fly, der flyver i dansk luftrum, kontrolleres fra Naviairs kontrolcentral i Kastrup. Kontrolcentralen er bemandet 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

  Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum.

  Kerneaktiviteten er flyveledelse. En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn, og til det er sikkert nede på jorden igen. Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde.

  Site visitet vil have fokus på, hvordan der arbejdes systematisk med at sikre en sikker og effektiv trafikstyring, bl.a. igennem uddannelse af flyveledere.

 • Site visit 2: Nye standarder for brugerinddragelse og teknologi - besøg på DTU Sundhedstek og BørneRiget (begrænset antal pladser)

  Besøg DTU Sundhedsteknologi og SkyLab!

  Fra 1. januar er DTU Sundhedsteknologi en realitet. Men hvad kan vi forvente, der kommer ud af denne store satsning – til gavn for borgerne i det næste sundhedsvæsen?

  Besøg desuden BørneRiget og hør om, hvordan brugerne har været involveret, og hvordan der arbejdes med at finde og integrere ny teknologi i det kommende center for de dyrebare små.

  Læs mere om DTU’s nye institut for sundhedsteknologi

  Læs mere om BørneRiget

Ditte Hartmann

Projektkoordinator

Project Coordinator

T

(+45) 26277793

Læs mere her