Billede

Keynote: Jason Leitch

Jason Leitch er Clinical Director, Healthcare Quality and Strategy i Skotland.

Jason Leitch, ledende sundhedsrådgiver for den skotske regering blandt andet ift. COVID. Han har tidligere gennem en årrække været ressourceperson for ledere i det danske sundhedsvæsen forbindelse med forbedringsprojekter.

Gennem de seneste 15 år har det skotske sundhedsvæsen været et forbillede for kvalitets- og forbedringsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Skotland var tidligt ude med anvendelse af forbedringstankegangen, inspireret af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI’s metoder.

Læs mere

Billede

Keynotes: Liselotte Højgaard og Tobias Bøggild-Damkvist

Liselotte Højgaard, klinisk professor i medicin og teknologi ved Københavns Universitet og adjungeret professor ved DTU og chef for Klinik for Klinisk Fysiologi Nuklearmedicin på Rigshospitalet, fortæller sammen med Tobias Bøggild-Damkvist, patientambassadør og direktør i Type1 – Tænketank for Diabetes, hvordan ny teknologi og nye fagligheder kan bruges til at optimere processer og forbedringer af sundhedsvæsenet

Læs interview med Liselotte Højgaard

Billede

Keynotes: Annemarie Hellebek, Martin Sandberg Buch, Louise Thule Christensen og Lajla Vang

På Patientsikkerhedskonferencen vil Annemarie Hellebek (3. fra venstre), der er direktør for Bornholms Hospital, fortælle om arbejdet med selvledende teams og Buurtzorg-modellen, som er implementeret på Kirurgisk Ambulatorium. I september modtog Bornholms Hospital Ploug Niemann Prisen 2021 for dette.

Martin Sandberg Buch (yderst t.v.), projektchef for VIVE, vil fortælle om den teoretiske baggrund for Buurtzorg-modellen.

Louise Thule Christensen (2. fra venstre), chef for for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Udvikling i Haderslev Kommune, vil give sit perspektiv på, hvad der skal til for at sikre kvalificeret- og dermed patientsikker – pleje og behandling i fremtiden – med udgangspunkt i selvledende teams.

Lajla Vang (yderst t.h.), oversygeplejerske, Bornholms Hospital.

Læs artiklen Keynote: Selvledelse på hospitalet kræver rigtig meget ledelse

#Patient21 - Fremtidens patientsikkerhedsarbejde - Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert sundhedsvæsen?

Den 8. – 9. november 2021 åbnede Dansk Selskab for Patientsikkerhed dørene for den årlige Patientsikkerhedskonference.

Det danske samfund og sundhedsvæsen har gennemlevet og gennemlever stadig den største sundhedsmæssige krise i 100 år. Det danske sundhedsvæsen har klaret sig flot igennem krisen og har undervejs opnået og opbygget nye kompetencer og erfaringer, der kan bruges til at skabe et endnu bedre og mere sikkert sundhedsvæsen i fremtiden.

Men nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet; sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, den næste digitalisering, nye teknologier, nye og flere forventninger. Hvordan kan gamle og nye erfaringer tænkes sammen om at løse morgendagens udfordringer i sundhedsvæsenet?

Patientsikkerhedskonferencen 2021 markerer Dansk Selskab for Patientsikkerheds 20 års jubilæum. Med konferencen sætter vi fokus på fremtiden ved at stå på skuldrene af alt det flotte patientsikkerhedsarbejde, der er gjort de sidste 20 år.

Vi samler inspirerende oplægsholdere, både danske og internationale – og skaber netværker om forbedringer og patientsikkerhed. Kom og vær med!

Overordnet om konferencen

Patientsikkerhedskonferencen 2021 bliver afholdt på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København.

Den først annoncerede hybridmodel med mulighed for deltagelse i både København og Kolding samt virtuelt finder dermed ikke sted. Deltagerne tilmeldt til Kolding og virtuelt er orienteret per mail.

Dag 1 – Keynotes og sporsessioner
På dag 1 vil der være indledende og afsluttende keynotes.

På dag 1 bliver konferencen afholdt i fire tema-inddelte spor. De fire spor er:

  • Et lederspor
  • Et videns- og patientsikkerhedsspor
  • Et redskabs- og løsningsspor
  • Et forbedringsspor

Der vil være fire parallelle sporsessioner om formiddagen og fire om eftermiddagen, som man vælger ved tilmelding.

Dag 2 – Workshops
På workshopdagen på konferencens 2. dag vil der være 4 workshops.

Billede
Billede
Billede

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

T

(+45) 29701981

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her