Billede

Keynote: Jason Leitch

Jason Leitch er Clinical Director, Healthcare Quality and Strategy i Skotland.

Jason Leitch, ledende sundhedsrådgiver for den skotske regering blandt andet ift. COVID. Han har tidligere gennem en årrække været ressourceperson for ledere i det danske sundhedsvæsen forbindelse med forbedringsprojekter.

Gennem de seneste 15 år har det skotske sundhedsvæsen været et forbillede for kvalitets- og forbedringsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Skotland var tidligt ude med anvendelse af forbedringstankegangen, inspireret af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI’s metoder.

Læs mere

Billede

Keynote: Liselotte Højgaard

Liselotte Højgaard er klinisk professor i medicin og teknologi og ledende overlæge i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet.

Liselotte Højgaard er modtager af Alexander Foss’ Guldmedalje 2021 fra DTU, som hun modtog for sit gennemgribende arbejde og betydning for medicinsk teknologi og sit revolutionerende arbejde inden for PET/CT-skanning.

#Patient21 - Fremtidens patientsikkerhedsarbejde - Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert sundhedsvæsen?

Den 8. – 9. november 2021 åbner Dansk Selskab for Patientsikkerhed dørene for den årlige Patientsikkerhedskonference. I år afholdes konferencen både i København og i Kolding hhv. på Scandic Copenhagen og Scandic Kolding. På konferencens første dag vil det også være muligt at deltage virtuelt.

Det danske samfund og sundhedsvæsen har gennemlevet og gennemlever stadig den største sundhedsmæssige krise i 100 år. Det danske sundhedsvæsen har klaret sig flot igennem krisen og har undervejs opnået og opbygget nye kompetencer og erfaringer, der kan bruges til at skabe et endnu bedre og mere sikkert sundhedsvæsen i fremtiden.

Men nye udfordringer og udviklingstendenser er lige om hjørnet; sundhedsreform, sundhedsklynger, det næste nære sundhedsvæsen, den næste digitalisering, nye teknologier, nye og flere forventninger. Hvordan kan gamle og nye erfaringer tænkes sammen om at løse morgendagens udfordringer i sundhedsvæsenet?

Patientsikkerhedskonferencen 2021 markerer Dansk Selskab for Patientsikkerheds 20 års jubilæum. Med konferencen sætter vi fokus på fremtiden ved at stå på skuldrene af alt det flotte patientsikkerhedsarbejde, der er gjort de sidste 20 år.

Vi samler inspirerende oplægsholdere, både danske og internationale – og skaber netværker om forbedringer og patientsikkerhed. Kom og vær med!

Billede
Billede
Billede

Carina Rendbæk

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, webinarer, videokonferencer, virtuelle arrangementer, uddannelser og kurser

T

(+45) 29701981

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her

Jens Christian Reventlov (barselsorlov)

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her