#Patient21 – Fremtidens patientsikkerhedsarbejde - Hvordan skaber vi et endnu mere sikkert sundhedsvæsen?

Dag 1 består af key-notes og sessioner, hvor du kan nå at deltage i to forskellige sessioner hhv. formiddag og eftermiddag (sessionerne kører både i København og Kolding). Du kan også deltage virtuelt.

Dag 2 består af heldagsworksshops, hvor du kan deltage i én workshop (der er workshops i både København og Kolding). Du kan ikke deltage virtuelt på dag 2.

 

Formiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv

På dag 1 bliver konferencen afholdt i fire tema-inddelte spor .

Lederspor
Sporet henvender sig til ledere i det danske sundhedsvæsen. Ledere spiller en afgørende rolle i arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden. Sporet vil have fokus på fremtiden og særligt på fremtidens kompetencer i forhold til ledelse af patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet, og hvad der kræves af den moderne leder for at skabe bæredygtige resultater og løsninger for borgerne.

Videns- og patientsikkerhedsspor
Sporet drøfter overordnede patientsikkerhedsproblemer, deres teoretiske baggrund og mulige løsninger og vil have fokus på overordnede patientsikkerhedsdagsordener. Sporet henvender sig til både ledere og medarbejdere fra sundhedsvæsenet, der arbejder med og har interesse for patientsikkerheds- og kvalitetsarbejde, men også til forskere og videnspersoner, der sidder med specifik viden om de pågældende patientsikkerhedstemaer.

Et redskabs- og løsningsspor
Redskabs- og løsningssporet vil præsentere nyeste viden om patientsikre løsninger fra både ind- og udland. På dette spor vil selskabets sekretariat og aktører fra det danske sundhedsvæsen præsentere redskaber, løsninger og metoder til at løse forskellige patientsikkerhedsudfordringer i det danske sundhedsvæsen. Formålet er at inspirere aktører fra det danske sundhedsvæsen. Sporet henvender sig til både ledere og medarbejdere i hele sundhedsvæsenet, der søger inspiration til konkrete løsninger, der kan løse patientsikkerhedsudfordringer.

Forbedringsspor
Sporet vil præsentere konkrete forbedringsprojekter- og initiativer fra både ind- og udland, der med succes har formået at forbedre patientsikkerheden. Sporet henvender sig til både ledere og medarbejdere i hele sundhedsvæsenet, der søger inspiration til konkrete løsninger, der kan løse patientsikkerhedsudfordringer.

Vi gør opmærksom på at der kan ske ændringer i sessioner og workhops.

 • Spor 1 - Lederspor: Fremtidens lederskab af forbedrings- og patientsikkerhedsarbejdet

  Ledelse er en vigtig komponent i at skabe en forbedringer og patientsikkerhed. Sessionen vil have fokus på fremtiden – og særligt på fremtidens kompetencer i forhold til ledelse af patientsikkerheds- og kvalitetsarbejdet og særligt hvad coronakrisen har betydet for ledelsesrollen

 • Spor 2 - Videns- og patientsikkerhedsspor: Kindness og patientsikkerhed - Hvordan fremmer vi det og hvordan arbejder vi med det?

  Der er dokumentation, som viser, at det at vise kindness kan skabe bedre resultater. Men hvordan kan vi egentlig arbejde systematisk med kindness og venlighed, så det understøtter bedre patientsikkerhed?

 • Spor 3 - Redskabs- og løsningsspor: Patientsikkerhed og bæredygtighed, hånd i hånd

  Sundhedsvæsenets aftryk på CO2 regnskabet er på niveau med lufttrafikken. Hospitalernes klimaaftryk stammer primært fra forbrug. Hvordan får vi patientsikkerhed tænkt ind i ambitionen om at være mere klimavenligt i sundhedsvæsenet?

 • Spor 4 - Forbedringsspor: Sikre sammenhængende patientforløb

  Flere og flere borgere lever med kroniske sygdomme og ofte med flere forskellige diagnoser (multisygdom) og mange forskellige behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. De er som patienter derfor ofte i kontakt med flere sektorer på samme tid. På denne session vil du blive introduceret for forskellige indsatser, der har arbejdet systematisk med at forbedre sammenhængen for borgerne

   

   

Eftermiddagssessioner (dag 1)

Vis/skjul alle | Udskriv

Samme sporbeskrivelse som under formiddagssessioner.

Vi gør opmærksom på at der kan ske ændringer i sessioner og workhops.

 • Spor 1 - Lederspor: Patientsikkerhedskultur - Hvordan kan der arbejdes konkret og systematisk med at understøtte og udviklen en positiv patientsikkerhedskultur til gavn for borgerne?

  Hvordan kan der arbejdes systematisk og konkret med at understøtte og udvikle en positiv patientsikkerhedskultur? På denne session vil du med udgangspunkt i både danske og internationale erfaringer fået et indblik i hvordan man med en række konkrete interventioner kan arbejde systematisk med at udvikle en positiv patientsikkerhedskultur.

 • Spor 2 - Videns- og patientsikkerhedsspor: Diagnosefejl - Hvordan kan vi arbejde systematisk med at understøtte diagnostisk exellence?

  Hvert år oplever danskere at få fjernet raske organer, få forkert medicin eller dø som følge af, at deres diagnose overses, forsinkes eller stilles forkert. COVID-19-pandemien har sandsynligvis også øget risikoen for diagnsosefejl. Sessionen vil fremlægge konkrete indsatser, der arbejder med at skabe diagnostisk exellence

 • Spor 3 - Redskabs- og løsningsspor: Teknologi og patientsikkerhed: Nye medicinske teknologier og patientsikkerhed

  På denne session vil du blive introduceret for en række nye teknologiske løsninger, der bidrager til at understøtte bedre patientsikkerheden. Nye teknologier afføder nye muligheder, men også nye faldgruber for patientsikkerheden. På sessionen vil det også blive drøftet hvilke risici der er for patientsikkerheden, når der implementeres ny teknologi.

 • Spor 4 - Forbedringsspor: Klassisk patientsikkerhed med nye løsninger

  Der sker stadig fejl i medicineringsprocessen, borgerne udsættes stadig for diagnosefejl, de oplever stadig hospitalserhvervede infektioner og der er stadig steder, hvor der ikke arbejdes systematisk med at forhindre, at de samme fejl sker igen. Når de gamle løsninger ikke slår til, så må der udforskes og udvikles nye løsninger, der kan gøre det lettere at gøre det rigtige i patientsikkerhedsarbejdet.

Heldagsworkshops (dag 2)

Vis/skjul alle | Udskriv

Der vil være 4 enslydende workshops i København og i Kolding fra kl. 09:00-15:30, men indholdet og oplægsholdere vil variere. Vi gør dette for at skabe en nogenlunde ens konference på tværs af de to matrikler og i erkendelse af, at workshopsessioner egner sig bedst til fysisk facilitering. Det vil ikke være muligt at deltage virtuelt på workshops.

Vi gør opmærksom på at der kan ske ændringer i sessioner og workhops.

 • 1A (København): Fremtidens patientsikkerheds- og læringsarbejde - Hvad har vi lært af coronakrisen?

  Eksperter fra forskningen og praksis i patientsikkerhed drøfter med deltagerne - hvad coronapandemien har betydet for patientsikkerheden i praksis og hvad vi kan bruge det til i vores fremadrettede arbejde.

 • 1B (Kolding): Fremtidens patientsikkerheds- og læringsarbejde - Hvad har vi lært af coronakrisen?

  Eksperter fra forskningen og praksis i patientsikkerhed drøfter med deltagerne - hvad coronapandemien har betydet for patientsikkerheden i praksis og hvad vi kan bruge det til i vores fremadrettede arbejde.

 • 2A (København): Nyt kvalitetsprogram og ny sundhedsreform - Hvordan skal patientsikkerhed og kvalitet indtænkes?

  Kvalitetsprogrammet er under evaluering og der er varslet en ny sundhedsreform, der skal sikre bedre sammenhæng og en større nærhed for borgerne. Men hvordan understøttes patientsikkerhed og bedre kvalitet i et nyt kvalitetprogram og en ny sundhedsreform? Det vil workshoppen med udgangspunkt i en række oplæg debattere og forsøge at komme nærmere.

 • 2B (Kolding): Nyt kvalitetsprogram og ny sundhedsreform - Hvordan skal patientsikkerhed og kvalitet indtænkes?

  Kvalitetsprogrammet er under evaluering og der er varslet en ny sundhedsreform, der skal sikre bedre sammenhæng og en større nærhed for borgerne. Men hvordan understøttes patientsikkerhed og bedre kvalitet i et nyt kvalitetprogram og en ny sundhedsreform? Det vil workshoppen med udgangspunkt i en række oplæg debattere og forsøge at komme nærmere.

 • 3A (København): Patientsikkerhedskultur, kindness, etik, emotionel skade og ulighed sundhedsvæsenet

  Hvordan kan der arbejdes konkret og systematisk med at understøtte og udviklen en positiv patientsikkerhedskultur, hvor både medarbejdere, ledere og patienter og pårørende føler sig trygge, modtager den optimale behandling og bliver behandlet med respekt og værdighed?

 • 3B (Kolding): Patientsikkerhedskultur, kindness, etik, emotionel skade og ulighed sundhedsvæsenet

  Hvordan kan der arbejdes konkret og systematisk med at understøtte og udviklen en positiv patientsikkerhedskultur, hvor både medarbejdere, ledere og patienter og pårørende føler sig trygge, modtager den optimale behandling og bliver behandlet med respekt og værdighed?

 • 4A (København): Rettidig patientsikkerhedsarbejde - Hvordan kan vi forhindre fejl, skader og forsinkelser med nye redskaber og løsninger?

 • 4B (Kolding): Rettidig patientsikkerhedsarbejde - Hvordan kan vi forhindre fejl, skader og forsinkelser med nye redskaber og løsninger?

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her