Anbefalingerne grupperer sig i 5 overordnede mål:

1. Patientsikkerhed øverst: Vær ambitiøs – og understøt såvel processer som strukturer!

2. Borgere og patienter er en del af løsningen

3. Fokusér på overgangene og på medicinen

4. Kompetenceudvikling til tiden!

5. Brug teknologien – med omtanke

Læs rapporten her

Borgere og patienter er tænkt med ind i de fem mål og anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed præsenterer i en ny rapport.

Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – fem aktuelle anbefalinger

Patientsikkerhed skal stå øverst på dagsordenen i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Rapporten indeholder fem grundlæggende mål og en række anbefalinger.  

Rapporten med de fem anbefalinger

Det danske sundhedsvæsen har opnået store resultater via suboptimering af specialer, men nu har mange patienter brug for større nærhed og sammenhæng. Denne fundamentale erkendelse eksisterer bredt blandt hovedaktørerne i sundhedsvæsenet og er også udtrykt i en nylig udmelding fra udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af Danske Regioner, KL og sundhedsministeriet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed ønsker at bidrage konstruktivt til arbejdet for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har set på området i patientsikkerhedsperspektiv. Det har resulteret i en rapport med en række anbefalinger under fem overordnede mål.

  1. Patientsikkerhed skal stå øverst: Vær ambitiøs – og understøt såvel processer som strukturer
  2. Borgere og patienter er en del af løsningen
  3. Fokusér på overgangene og på medicinen
  4. Kompetenceudvikling til tiden
  5. Brug teknologien – med omtanke

Borgere og patienter har i dag komplekse sygdoms- og behandlingsforløb. Flere og flere borgere lever med kroniske sygdomme og ofte med flere forskellige diagnoser (multisygdom) og mange forskellige behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. De er som patienter derfor ofte i kontakt med flere sektorer på samme tid. Udviklingen stiller nye krav til sundhedsvæsenets koordinering af den sundhedsfaglige indsats, så borgerne oplever patientsikre og sammenhængende behandlingsforløb. Det handler om liv, patientsikkerhed og værdighed for borgerne.

Stigning i antallet af utilsigtede hændelser – rapporteret på tværs af sektorer
Der er kommet et nyt forstærket fokus på, at der sker fejl i overgangen mellem sektorerne, og antallet af utilsigtede hændelser, som rapporteres på tværs af sektorer (jævnfør tal i rapporten) er steget markant. Det er en udfordring at skabe sikker sammenhæng mellem regioner og kommuner, mellem praktiserende læger, sygehuse og plejehjemssektoren:

– De stadig mere komplekse, tværsektorielle patientforløb stiller nye krav til de sundhedsprofessionelles kompetencer, til nytænkning i sundhedsvæsenet og til at sektorer og aktører kan kommunikere sammen og garantere en fælles patientsikker og koordineret indsats, siger Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Deltag i Danmarks største konference om patientsikkerhed i kommunerne

Aktuelt indspark
Behovet for konstruktive input til det borgernære og sammenhængende sundhedsvæsen udspringer også af, at Regeringen, KL og Danske Regioner forventes snart at komme med deres anbefalinger på området. Som en del af økonomiaftalerne for 2016, indgik parterne aftale om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal komme med forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og samtidig formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, ønsker at støtte udvalgsarbejdet:

– Vi mener, at man skal anvende patientsikkerhed som et udgangspunkt. Jeg håber og tror på, at vores anbefalinger vil kvalificere drøftelserne af, hvordan det sammenhængende sundhedsvæsen kan styrkes. Anbefalingerne fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed er samtidig et klart signal om, at hovedaktørerne i det danske sundhedsvæsen, på tværs af sektorer og samlet set er stærkt engageret i denne store opgave. Vores fælles ambitioner for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er fuldt på højde med ambitionsniveauet for resten af sundhedsvæsenet, siger Ulla Astman.

Anbefalingerne i rapporten er udarbejdet bl.a. på baggrund af løbende drøftelser og erfaringsopsamling og et syv timer langt konsensusmøde, der fandt sted i maj. Repræsentanter for bestyrelsesorganisationerne i Dansk Selskab deltog i mødet, hvor der samtidig var oplæg fra patienter, personale og centrale beslutningstagere i både primær- og sekundærsektoren (se deltagerliste i rapporten).

Rapporten med de fem anbefalinger

20. juni 2017

Nyheder