Bliv rustet til det fremtidige arbejde med kvalitet og patientsikkerhed i kommunerne.

Få konkrete værktøjer, som skaber forbedringer for borgerne.

Tilmeld dig #Primaer18

Brøndby Kommune har været med i projektet I sikre hænder siden 2016, og seks af konferencedeltagerne fra Ældrecentret Gildhøjhjemmet arbejder til dagligt med forbedringsmetoderne fra I sikre hænder. Her præsenterer Afdeling C deres resultater under et kommunebesøg. Det er Mia Linda Møller til venstre.

”Primærsektorkonferencen er med til at give os et fælles sprog”

Når efterårets Primærsektorkonference finder sted, deltager centerleder Mia Linda Møller sammen med 10 ansatte fra Ældrecentret Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune. Hun håber, at konferencen kan være med til at give medarbejderne et fælles sprog og løfte arbejdet med patientsikkerhed det sidste stykke.

Af Annelene Højvang Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Til Primærsektorkonferencen den 31. oktober- 1. november vil der være 11 deltagere fra Ældrecentret Gildhøjhjemmet, heriblandt udførende sygeplejersker og afdelingsledere. Fælles for dem er, at de allerede er i gang eller skal til at arbejde med forbedringsmodellen.

– Der er brug for et fagligt fælles forum, hvor vi lærer at tale det samme sprog. Og hvor sygeplejerskerne og ledere sammen bliver beriget med viden om, hvad patientsikkerhed kan betyde konkret, og hvor de får indblik i forbedringsmodellen. Det kan Primærsektorkonferencen bruges til, siger Mia Linda Møller, der som centerleder har prioriteret, at de skal deltage.

– Det er et vigtigt signal at vise som leder, så vi kan få et godt team omkring arbejdet med patientsikkerhed. Derfor blev de alle sammen tilmeldt, selvom det har ædt over halvdelen af mit kursusbudget for 2018.

For Mia Linda Møller handler det ikke kun om viden, men også om at vise medarbejderne anerkendelse. Derudover mener hun, at det kan være godt at gøre noget i flok.

Materiale om Forbedringsmodellen

Patientsikkerhed er krumtap for arbejdet

Det er knap fire år siden, Mia Linda Møller blev leder af Ældrecentret Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune, og fra dag ét har hun haft patientsikkerhed i fokus.

– Det handler om at bringe det faglige ben i højsædet, men samtidig sikre, at borgerne får den pleje og behandling, som de også skal have på et hjem. Og der ser jeg patientsikkerhed som krumtappen.

Kort efter sin ansættelse som centerleder blev Mia Linda Møller også lederansvarlig for patientsikkerhed i Ældre og Omsorg i kommunen.

– Jeg har i løbet af de knap fire år konstateret, at der er en opfattelse af, at ”det gør man allerede i forvejen”, ”det kan ikke ændres”, eller ”sådan har det altid været”. Min tese har hele tiden været, at hvis man arbejder struktureret med patientsikkerhed, så kan man gøre arbejdet anderledes og bedre, siger Mia Linda Møller.

Hands-on indblik og idéer med hjem

Centerlederen håber, at medarbejderne får kompetencer og bevidsthed om forbedringsarbejdet på konferencen, som de kan bruge i deres egen dagligdag og sammen med ledere og kollegaer.

– Jeg håber også, at der er en afledt effekt, hvor de får øget fælles sprog, så når vi drøfter problemstillinger som fejl og utilsigtede hændelser, så vil det være okay at spørge, hvorfor noget sker, fordi vi kan lære af det. De er allerede rigtig godt på vej, men jeg synes, at de skal løftes det sidste stykke, og det håber jeg, konferencen vil medvirke til.

Mia Linda Møller har selv deltaget i konferencen flere gange, og hun har derfor også en god idé om, hvad hendes medarbejdere kan få ud af det:

– Der er både et stort fagligt og kollegialt udbytte. Der er mange hands-on indblik i, hvad der rører sig inden for patientsikkerhed, og hvordan det kan bruges i daglig praksis. Man får også idéer til at komme videre med de problemstillinger, man måske har arbejdet med, men hvor man ikke kan komme igennem med den sidste forbedring. Derudover er programmet i år superspændende.

Primærsektorkonferencen 2018

KL-direktør Kristian Heunicke var i august 2018 med I sikre hænders projektleder fra PS! på kommunebesøg i Brøndby. Her blev han bl.a. introduceret til, hvordan de arbejder med at forebygge tryksår og sprede forbedringsmetoden i kommunen.

KL-direktør Kristian Heunicke var i august 2018 med I sikre hænders projektleder fra PS! på kommunebesøg i Brøndby. Her blev han bl.a. introduceret til, hvordan de arbejder med at forebygge tryksår og sprede forbedringsmetoden i kommunen.

KL-direktør på kommunebesøg i Brøndby med I sikre hænder

20. september 2018

Nyheder