Klar til samtalen under coronaepidemien

I forlængelse af projekt Klar til samtalen ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed at understøtte, at sygehuse og kommuner i så høj grad som muligt afklarer patienternes ønsker til behandlingsniveauet, hvis de skulle blive smittet med coronavirus.

Og at de opbygger ensartede systemer til at vurdere, hvilken behandling der skal tilbydes COVID-19-patienter.

Vi vil løbende opdatere siden her med konkret materiale og egentlige værktøjer fra sygehuse og kommuner om palliation i en COVID-19-tid og om at være Klar til samtalen.

Gå til projektets hovedside

COVID-19-krisen skærper behovet for at være Klar til samtalen om til- eller fravalg af øget behandling

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har produceret dette oplæg til drøftelse og rundsendt det til en række sygehuse, regioner og kommuner, hvor man i øjeblikket arbejder på at opbygge den bedste måde at få afklaret behandlingsniveauet.

Se dokumentet her (pdf)

Støtte til #tagsamtalen

Vi opdaterer løbende siden her med materialer og værktøjer fra sygehuse og kommuner, der kan være en støtte til at tage samtalen.

Vejledning til samtaler om liv og behandling

På Rigshospitalet har lægerne Stine Novrup Clemmensen og Sara Louise Dahl udarbejdet denne særdeles anvendelige vejledning om ’Samtaler om liv og behandling’ med undertitlen ’Guide til symptomlindring af palliative patienter med COVID-19 & Forslag til kommunikation med akut syge patienter og deres pårørende’.

For yderligere info, kontakt stine.novrup.clemmensen.02@regionh.dk

 

Video om samtaler om behandlingsloft

På Holbæk Sygehus har man lavet denne video om kritiske samtaler – med klinisk sygeplejespecialist Heidi Maria Bergenholtz og overlæge på Intensiv Afdeling Hans Henrik Bülow som formidlere.

Videoen understøtter sygeplejerskers og lægers vigtige samtaler med patienterne om deres ønsker til behandlingsniveauet, hvis de bliver kritisk syge.

Behandling og behandlingsniveau af plejehjemsbeboere med COVID-19 – en guide til den praktiserende læge

I denne guide gennemgår Dansk Selskab for Almen Medicin hovedprincipperne for behandling af patienter med COVID-19 på plejehjem.

Guiden er udarbejdet af fem praktiserende læger og kommer meget fint og ordentligt ind på samtaler med patient og pårørende om sygdommen og et eventuelt behandlingsloft. Og så har guiden et meget konkret afsnit om behandlingen – herunder også palliativ og terminal behandling.

Samtaleværktøj om COVID-19 – skrøbelige patienter uden for sygehus

Vi har oversat en samtaleguide, der er produceret af det amerikanske Ariadne Labs, og tilpasset den til danske forhold.

Guiden understøtter en samtale om, hvilket behandlingsniveau, der skal vælges, hvis patienten får COVID-19 – og kan også bruges, hvis patienten allerede måtte være smittet. Samtalen kan være svær, fordi der måske skal tages stilling til at fravælge fx behandling på intensiv afdeling.

I værktøjet henvises til en video, hvor en amerikansk læge taler med en patient i en videokonsultation. Samtaler mellem læge, patient og pårørende om behandlingsniveau er altid vigtige, men COVID-19-truslen har skærpet behovet.

Se yderligere om Ariadne Labs-værktøjer i relation til COVID-19

Og generelt om Ariadne Labs 

Retningslinjer for prioritering/triage

Der er endnu ikke i Danmark udarbejdet generelle retningslinjer for, hvordan patienter prioriteres til intensivpladser under COVID-19-epidemien. Det er der i fx Italien, England, Sverige og Schweitz m.fl.

De engelske, der er foreslået fra NICE – National Institute for Health and Care Excellence, er særlige ved, at de henviser til og anvender en skrøbeligheds-skala, når patientens robusthed i forhold til den krævende intensive behandling skal vurderes.

Retninglinjer fra NICE: COVID-19 rapid guideline: critical care

Fra det schweiziske Swiss Academy of Medical Sciences er her en anden type retningslinje, der er langt mere detaljeret med hensyn til hvilke patientkategorier, der forventes at kunne få gavn af respiratorbehandling:

COVID-19 pandemic: triage for intensive-care treatment under resource scarcity

Vi er nødt til at snakke med patienterne om COVID-19 – og med hinanden

Sundhedsvæsenet har stor indflydelse på, hvordan borgere og patienter – og deres pårørende – oplever den sidste del af deres liv. Med afsæt i den aktuelle coronakrise kommer overlæge Ove Gaardbo med en klar opfordring til at få taget samtalen under en epidemi, der kan være livsfarlig for ældre og svækkede.

Materiale på REHPA's hjemmeside

REHPA (Videncenter for Rehabilitering og Palliation) har samlet en række henvisninger til materiale om palliation og rehabilitering i forhold til COVID-19-patienter. Blandt andet en lang række udenlandske referencer.

Patientsikkerhed i en coronatid

Siden coronavirussen kom til Danmark, og de første tilfælde af COVID-19 blev registreret, har det danske sundhedsvæsen været i gang med en stor omstilling. Dansk Selskab for Patientsikkerhed følger situationen tæt, og vi stiller vores viden og ressourcer til rådighed for at bidrage til, at både medarbejder- og patientsikkerhed inkluderes i arbejdet.

Læs blogindlæg og se redskaber til patientsikkerhed under COVID-19

Ove Gaardboe

Chefkonsulent, overlæge / Senior Advisor, Med.Sc.D.

Klar til samtalen om livets afslutning, behandlingsloft, overbehandling, fravalgsjura, patienten bestemmer

T

(+45) 21259242

Læs mere her